Tematy wybranych kwerend z lat 2015-2016

1. Andragogika w Polsce
2. Ataszaty wojskowe II RP
3. Browar Lubicz w Krakowie 
4. Czasopisma Interwar Period w j. polskim, ukraińskim, jidysz w zbiorach BJ 
5. Działalność partii politycznych w Polsce 
6. Dzieje sokolnictwa w Polsce 
7. Historia Krakowa w latach 1939-1945 
8. Historia Krakowskiego i Warszawskiego Getta 
9. Historia Lubyczy Królewskiej 
10.  Historia poborów wojskowych w Polsce 
11.  Historia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
12.  Historia żubrówki 
13.  Holistyczna opieka nad pacjentem z wrzodem żołądka i dwunastnicy 
14.  John Nicolas Gray - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 
15.  Kolekcje, kolekcjonowanie, kolekcjonerzy w literaturze polskiej 
16.  Kozaczyzna i Kozacy Zaporoscy 
17.  Metody badania jakości życia 
18.  Najstarsze polskie publikacje dotyczące nieuczciwej konkurencji 
19.  Niccolo. Machiavelli - bibliografia czasopiśmiennicza od 1901 r. 
20.  Obraz kobiet w twórczości Iwana Turgieniewa 
21.  Obraz kobiety w twórczości Elizy Orzeszkowej 
22.  Ocena wiedzy uczniów liceum na temat wirusa HIV i AIDS 
23.  Pałac w Łańcucie 
24.  Polskie fizyczki w harcerskich szeregach 
25.  Poradniki savoir-vivre'u wydane w Polsce do 1899 r. 
26.  Psychospołeczne i zdrowotne aspekty stresu zawodowego u mężczyzn z rozpoznaniem choroby alkoholowej 
27.  Sztuka anamorficzna 
28.  Uzależnienie od adrenaliny 
29.  Wojna z perspektywy kobiet 
30.  Wolne Miasto Kraków i gwara krakowska 
31.  Zaburzenia nerwicowe wśród marynarzy 
32. Życie muzyczne Krakowa w latach 1900-1914
33.  Redukcje w Ameryce  Łacińskiej
34.  Przysposobienie obronne w szkołach w latach 30-tych
35.  Etyka w epoce wiktoriańskiej
36.  Edukacja leśna/leśne  przedszkola – literatura w języku polskim i niemieckim
37.  Polskie uczelnie w światowych rankingach w latach 60-tych
38.  Socjo-kulturowy  fenomen groupies
39.  Wystawy Polskiego Towarzystwa Balneologicznego
40.  Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach
41.  Historia pływania
42.  Polialkohole w cukiernictwie
43.  Eric P. Kelly i jego inspiracje do stworzenia hejnału mariackiego
44.  Prawo aptekarskie w Polsce pod zaborami
45.  Życie i twórczość włoskich malarek: Elisabett Sirani i Ginevry Cantofoli