Struktura organizacyjna BJ

Dyrekcja BJ 

Oddział Projektów

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Oddział Magazynów

Oddział Komputeryzacji

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Oddział Zbiorów Specjalnych

Oddział Techniczny

Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

Oddział Organizacji

Redakcja Biuletynu BJ

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

  Legenda:
SG - Stary Gmach
NG - Nowy Gmach (wejście od ul. Oleandry 3)

Dyrekcja BJ
Dyrektor
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
tel. +48 12663-3554
zdzislaw.pietrzyk@uj.edu.pl
SG p. 3
Wicedyrektor ds. Zbiorów
mgr Krzysztof Frankowicz
tel. +48 12 663-3560
krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl
SG p. 10
Wicedyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Tomasz Zacharski
tel. +48 12 663-3559
tomasz.zacharski@uj.edu.pl
SG p. 8
Wicedyrektor ds. Administracji
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG p. 11

Oddział Projektów     projekty.bj@uj.edu.pl
Kierownik
mgr Małgorzata Mrożek-Buksa
tel. +48 12 663-3595
tel. +48 12 663-3567
malgorzata.mrozek@uj.edu.pl
SG p. 121

Oddział Gromadzenia Zbiorów     grombj@uj.edu.pl
Kierownik
mgr Ewa Dąbrowska
tel. +48 12 663-3505
ewa.dabrowska@uj.edu.pl
SG p. 16
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego
mgr Krystyna Tracz
tel. +48 12 663-3501, -3502
krystyna.tracz@uj.edu.pl
SG p. 15
Sekcja Pozyskiwania Zbiorów
mgr Ewa Borsuk
tel. +48 12 663-3507
ewa.amghar@uj.edu.pl
SG p. 17
Sekcja Przechowywania i Udost. Czasopism
mgr Adam Tomaszkiewicz
tel. +48 12 663-3548
adam.tomaszkiewicz@@uj.edu.pl
SG  p. 103

Oddział Opracowania Zbiorów

Kierownik
dr Żaneta Kubic
pełnomocnik Dyrektora BJ ds. wdrożenia systemu zarządzania biblioteką oraz współpracy z Biblioteką Narodową

tel. +48 12 663-3417
zaneta.kubic@uj.edu.pl
NG p. 119

Sekcja Druków Zwartych
mgr Monika Zębala

tel. +48 12 663-3421
monika.zebala@uj.edu.pl
NG p. 117
Sekcja Wydawnictw Ciągłych
mgr Katarzyna Zwiercan-Borucka
tel. +48 12 663-3310
 
Sekcja Opracowania Przedmiotowego
mgr Agata Pazdur-Bąk
tel. +48 12 663-3580
agata.pazdur@uj.edu.pl
NG p. 117

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Kierownik
mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak
tel. +48 12 663-3575
a.prokop-kacprzak@uj.edu.pl
SG p. 128
Sekcja Wypożyczania
mgr Katarzyna Topolska

tel. +48 12 663-3420, 663-3419, -3402
wypozyczalniabj@uj.edu.pl

katarzyna1.topolska@uj.edu.pl

NG  hol
Sekcja Czytelń
mgr Aneta Giza
tel. +48 12 663-3443
aneta.giza@uj.edu.pl
NG p. 1134
Sekcja Informacji Naukowej
mgr Marzanna Baś

tel. +48 12 663-3453

oinka@uj.edu.pl
marzanna.bas@uj.edu.pl

NG p. 1133
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
mgr Anna Tomaszkiewicz
tel. +48 12 663-3579
wmbbj@if.uj.edu.pl

Oddział Magazynów
Kierownik
mgr Katarzyna Furdyna
tel. +48 12 663-3456  
Sekcja Magazynowania Zbiorów
Wojciech Kutyba
tel. +48 12 663-3578
wojciech.kutyba@uj.edu.pl
 
Sekcja Opracowania Technicznego
Dorota Michałek Górka
tel. +48 12 663-3531  
Sekcja Egzemplarza Archiwalnego
Piotr Tyka
 

tel. +48 12 663-3416 piotr.tyka@uj.edu.pl

 

Oddział Komputeryzacji    okbj@uj.edu.pl
p.o. Kierownika
mgr inż. Tomasz Zacharski
tel. +48 12 663-3559
tomasz.zacharski@uj.edu.pl

SG p. 8

sekcja biblioteczna

sekcja informatyczna

tel. +48 12 663-3307  -3344

tel. +48 12 663-3306  -3433

 
Bibliotekarz Systemowy
mgr Małgorzata Wielek-Konopka
tel. +48 12 663-3309
malgorzata.wielek-konopka@uj.edu.pl
SG p. 125

Oddział Zbiorów Cyfrowych
Kierownik
dr Leszek Szafrański
tel. +48 12 663-3589
l.szafranski@uj.edu.pl
SG p. 105
Sekcja Dokumentów Audiowizualnych
mgr Justyna Wolan
tel. +48 12 663-3442
justyna.wolan@uj.edu.pl
NG p. 1136
Sekcja Repozytorium UJ
dr Leszek Szafrański
tel. +48 12 663-3589
l.szafranski@uj.edu.pl
SG p. 105
Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
mgr Anna Krzak
tel. +48 12 663-3589
ap.krzak@uj.edu.pl
SG p. 105

Oddział Zbiorów Specjalnych
Kierownik
mgr Zbigniew Koziński
tel. +48 12 663-3465
zbigniew.kozinski@uj.edu.pl
NG p. 2114
Sekcja Rękopisów
mgr Zbigniew Koziński
tel. +48 12 663-3519
bjmanus@uj.edu.pl
 
Sekcja Starych Druków
dr Jacek Partyka
tel. +48 12 663-3586
stardrbj@uj.edu.pl
SG p. 216
Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
mgr Izabela Korczyńska
tel. +48 12 663-3449
grafbj@uj.edu.pl
kartbj@uj.edu.pl
NG p. 2129
Sekcja Zbiorów Muzycznych
mgr Małgorzata Krzos
tel. +48 12 663-3469
ozm@uj.edu.pl
NG p. 2108
Sekcja Wydawnictw Rzadkich i DŻS
mgr Beata Kurek
tel. +48 12 663-3445
rarabj@uj.edu.pl
dzsbj@uj.edu.pl
NG p. 2115

Oddział Techniczny
Kierownik
mgr inż. Janusz Mika
tel. +48 12 663-3400, -3408
janusz.mika@uj.edu.pl
NG p. 144

Oddział Zabezpieczenia Zbiorów
Kierownik
dr Arkadiusz Knapik

tel./fax +48 12 663-3576
tel. +48 12 663-3491
tel. +48 12 663-3492

ozzbj@uj.edu.pl, mailto:arkadiusz.knapik@uj.edu.pl

SG p. 8
Sekcja Konserwacji
mgr Aleksandra Szalla-Kleemann
tel. +48 12 663-3415, -3414
a.szalla@uj.edu.pl
 
Sekcja Opraw
mgr Robert Urbaniec
tel. +48 12 663-3584 SG p. 015
NG p. 2128
Sekcja Reprografii
mgr Ludwik Węgiel

tel. +48 12 663-3550, -3330, -3325

repro.bj@uj.edu.pl

ludwik.wegiel@uj.edu.pl

SG p. 44, 45, 50
Klinika Papieru
dr Arkadiusz Knapik
tel. +48 12 663-34-91  
Sekcja Skontrum
lic. Monika Urbaniec
tel. +48 12 663-34-57
monika.urbaniec@uj.edu.pl
 

Oddział Organizacji
Kierownik
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG p. 11
Sekretariat
Pon. - Pt., 8 - 15
tel. +48 12 663-3555
tel./fax +48 12 633-09-03
SG p. 4

Sekcja Administracji
kierownik mgr Halina Stachowska

tel. 12 663 3554, e-mail: halina.stachowska@uj.edu.pl SG p. 3

Sekcja Obsługi
kierownik Klaudia Hajduk

tel. 12 663 3555, e-mail: klaudia.hajduk@uj.edu.pl SG p. 4
Sekcja Wydarzeń Kulturalnych
p.o. kierownika mgr Małgorzata Kusak
tel. +48 12 663-3403, -3401
malgorzata.kusak@uj.edu.pl
NG p. 139

Redakcja Biuletynu BJ
Sekretarz redakcji: mgr Ewa Valde-Nowak tel. +48 12 663-3591
ewa.valde-nowak@uj.edu.pl
SG p. 5