Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Aleksander Pruszczyński
Data i miejsce urodzenia   1902-12-15
Data i miejsce śmierci   1980-02-01
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., dr med., lekarz, internista, patomorfolog,

Biogramy

Małdyk Eugeniusz Życie i działalność naukowa oraz dydaktyczna prof.dra Aleksandra Pruszczyńskiego. Patol.Pol. 1963 nr 3 s.307-310,il.
Skrzypek-Fakhoury Ewa Pruszczyński Aleksander (15.12.1902-01.02.1980). [w:] Od Brodowskiego...do Paszkiewicza. Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej. Warszawa 2007 Med Tour Press Intern. Wyd.Medycz. s.325,fot.

Bibliografie

Bibliografia [w:] Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Łodzi za lata 1971-1990. T. 2, (M-Ż) / Jadwiga Piotrowska, Ryszard Żmuda ; Akademia Medyczna w Łodzi. Biblioteka Główna. - Łódź 2000, s.619-620.