Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czytelnie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Lokalizacja
Nowy Gmach, 2 piętro, pok. 2131

Kontakt
Telefon: 12 663 34 47
e-mail: grafbj@uj.edu.pl, kartbj@uj.edu.pl

UWAGA: Zmienione zasady udostępniania

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej w obecnym trybie

Udostępniane zbiory

  • dzieła z księgozbioru podręcznego (oznaczone w katalogu dopiskami przy sygnaturze: Oddz. Graf., Oddz. Kartogr.)
  • kartkowe katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetycznego i rzeczowego)
  • katalogi kartkowe albumów, grafik, rysunków, fotografii, map i atlasów
  • zamówione z Magazynu Ogólnego książki i czasopisma wydane po 1800 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
  • zbiory graficzne i kartograficzne (albumy, grafiki, rysunki, fotografie, mapy, atlasy)

Uprawnieni do korzystania

Studenci, doktoranci, osoby wykonujące prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych, którzy powinni przedstawić zaświadczenie od promotora lub zleceniodawcy pracy odnośnie tematu prowadzonych badań. Na zaświadczeniu należy uzyskać akceptację kierownika danego Oddziału lub wicedyrektora BJ ds. zbiorów specjalnych. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się po wypełnieniu deklaracji czytelnika.

Warunki pracy

  • 4 miejsca
  • komputer dla czytelników z dostępem do Internetu
  • dostęp do Internetu
  • możliwość korzystania z własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Zobacz galerię zdjęć