Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2018 r.

I. Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ - 8.121.720  wol. i jedn., w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej - 5.979.285 wol. i jedn.
 • bibliotek instytutowych - 2.142.435  wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 2.828.840 wol.
 • czasopisma - 1.097.500 wol.
 • zbiory specjalne - 2.052.945 jedn., w tym:   
  • rękopisy - 34.748 jedn.
  • stare druki (w tym:  3 666 inkunabuły) - 109.498 jedn.
  • zbiory kartograficzne - 62.158 jedn.
  • zbiory graficzne - 65.079 jedn.
  • zbiory muzyczne - 49.611 jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 36.386  jedn.
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 255.092  jedn.
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 534.250  jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1.712.612 wol.
 • czasopisma - 279.822 wol.
 • zbiory specjalne - 149.941 jedn.

V. Przyrost zbiorów nieelektronicznych w BJ w 2018 r. - 143.409 wol. i jedn., w tym:

 • wydawnictwa zwarte - 71.355 wol.
 • czasopisma - 25.663 wol.
 • zbiory specjalne - 46.391 jedn.
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane - 7.690 jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2018 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający) - 22.986 osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz - 427.457 wol. i jedn.
 • liczba odwiedzin w czytelniach - 60.456 osób
 • liczba miejsc w czytelniach - 362
 • liczba zwiedzających BJ - 3.023 osoby

VII. Informacja naukowa w BJ w 2018 r.

 • udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych - 6.450
 • opracowane kwerendy - 1.165, w tym: zagraniczne - 127    

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2018 r.

Wykonano:

 • kserokopii - 19.977
 • fotografii cyfrowych - 446
 • skanów - 3.235.078    

IX. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań) - 3.275.779
 • liczba pobranych dokumentów - 1.476.111
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej - 2.236.352

X. Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku - 604.819
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku - 343.784