Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska bibliografia narodowa (podstawowe bazy do wyszukiwania książek i artykułów)

Charakterystyka i kryteria doboru wykazu

Ogólnodostępne bazy i informatory polskie prezentowane są według:
kryterium formalnego -  bazy wielodziedzinowe, bibliografie bibliografii, bibliografie zawartości czasopism, polskie informatory w Internecie
zasięgu terytorialnego -  bibliografie regionalnie, Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce
kryterium rzeczowego -  bibliografie dziedzinowe, bazy biograficzno-bibliograficzne, bazy i serwisy tematyczne.

 • Głównie bibliografie

Prezentujemy tutaj dostęp do najróżniejszego typu spisów literatury. Chcemy w ten sposób ułatwić poszukiwanie pozycji na dany temat, albo dotarcie do takich źródeł, których nie notują katalogi biblioteczne. Oprócz bibliografii spis zamieszcza pewien wybór baz o charakterze katalogów czy informatorów dotyczących np. jednego tematu czy określonej formy wydawniczej.

 • Bazy danych

Zebrane bibliografie i katalogi są udostępniane w formie baz danych, o określonej strukturze, dysponujących własnym aparatem wyszukiwawczym. Informacji w nich prezentowanych w ogromnej większości nie można, więc odnaleźć za pomocą wyszukiwarek internetowych. Tylko wyjątkowo, ze względu na wartość merytoryczną i unikatowość, włączono tu kilka spisów w postaci plików tekstowych.

 • Wiarygodność

Źródła zebrane w niniejszym spisie sporządzane są najczęściej przez instytucje naukowe. Dzięki temu istnieje gwarancja poprawności i maksymalnie możliwej kompletności danych wyszukanych w tych bazach. Wyjątkiem jest dosłownie kilka stron stworzonych przez hobbystów.

 • Język polski

Pomimo istnienia w Internecie ogromu źródeł obcojęzycznych o wysokim poziomie, w Polsce wciąż istnieje zapotrzebowanie na publikacje i informację w języku polskim. Stąd od początku istnienia strony jej założeniem jest skoncentrowanie się na coraz liczniej pojawiających się rodzimych bazach danych.

 • Dostęp bez opłat

Spis uwzględnia tylko te źródła, które są powszechnie dostępne. Można z nich korzystać z dowolnego komputera na świecie bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Aktualizacja spisu nie jest regularna. W miarę możliwości staramy się zamieszczać odnośniki do pojawiających się nowych baz, kasować informację o bazach zanikających, jak i korygować zmiany dotyczące adresów stron już zarejestrowanych.

Spis uwzględnia bazy dostępne dzięki Internetowi. Należy pamiętać o całej masie istniejących bezcennych dla badaczy bibliografii, katalogów i informatorów, z których można korzystać w formie drukowanej w bibliotekach.  Od 1999 r. do marca 2010 r. powyższy wykaz tworzyła Ewa Bąkowska, inicjatorka jego powstania.
Więcej przeczytać można w artykule dostępnym w Internecie na platformie EBIB.

Jeśli znasz wartościową polską bazę bibliograficzną, której nie ma na tej stronie, napisz do nas: oinka@uj.edu.pl

Polska bibliografia narodowa (podstawowe bazy do wyszukiwania książek i artykułów)

Głównym źródłem informacji bibliograficznej o polskich publikacjach z różnych dziedzin jest obecnie katalog główny Biblioteki Narodowej. Rejestruje on opisy bibliograficzne m.in.:

 • książek wydanych w Polsce od 1945 r. (książek zarejestrowanych w kolejnych rocznikach papierowego „Przewodnika Bibliograficznego” 1945-2009 oraz książek wydanych od 2010 r.); więcej informacji
 • artykułów z czasopism polskich, wydanych od 1996 r.; więcej informacji
 • artykułów z kilku gazet i kilkudziesięciu tygodników polskich, wydanych od 1996 r.; więcej informacji
 • artykułów składających się na treść książek zbiorowych (artykuły takie zaczęto rejestrować  od października 2014 r.)
 • dokumentów kartograficznych, wydanych w Polsce
 • dokumentów elektronicznych, wydanych w Polsce
 • dokumentów dźwiękowych, wydanych w Polsce

dodatkowo opisy bibliograficzne:

Inne bazy Biblioteki Narodowej:

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

pięć modułów:

 • Bibliografia Staropolska (XV-XVIII w.): wyszukiwanie lub przeglądanie bazy danych lub indeksu - dane z t. 12-36/1 (ogólnego zbioru) oraz z z. 1 dopełnień i sprostowań,
 • Bibliografia XIX w.: wyszukiwanie lub przeglądanie:
 • bazy danych - dane z t. 1-18 (A-Kosk) nowego wydania
 • indeksu - dane z t. 1-18 (A-Kosk) nowego wydania oraz hasła Kor-Żyzń z pierwszego wydania
 • Bibliografia Polska Spis Chronologiczny: wyszukiwanie przez rok wydania (1455-1889) albo przez nazwisko lub inny ciąg znaków - dane z t. 8-11 (ogólnego zbioru)
 • Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera: wyszukiwanie lub przeglądanie bazy danych - opisy publikacji z XV-XVIII w. nieuwzględnione w Bibliografii Staropolskiej ani w Spisie Chronologicznym, a także uzupełnienia opisów uwzględnionych w Bibliografii Staropolskiej
 • Książkowe stronice Bibliografii Estreichera: skany stron poszczególnych tomów Bibliografii (t. 8-11 tylko przez moduł "Bibliografia Polska Spis Chronologiczny")

Bibliografie bibliografii

Bibliografia Bibliografii Polskich: 


Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych, planowanych, opracowywanych i ukończonych (baza Biblioteki Narodowej); więcej o bazie >>

Bibliografie zawartości poszczególnych czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich - do 2014 roku (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie)

BazHum - pełnotekstowa zawartość polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki oraz innych nauk społecznych

Architektura i sztuka Krakowa - bibliografia zawartości „Rocznika Krakowskiego” oraz „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury”, wybranych artykułów z kwartalnika "Ochrona Zabytków", „Renowacje i Zabytki” i „Spotkania z Zabytkami” oraz wybranych tomów i rozdziałów z serii „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej” i tomów z serii „Atlas Twierdzy Kraków” (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)

Balneologia polska - spisy treści numerów archiwalnych od 1969 r.

FA-art - spisy treści kwartalnika literackiego „FA-art” za lata 1998-2017

Kalendarz Cieszyński - bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego”

Czasopisma Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - bibliografia zawartości wybranych roczników czasopism wraz z dostępem do pełnych tekstów artykułów: 

 • "Sprawozdania Archeologiczne"
 • "Przegląd Archeologiczny"
 • "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"
 • "Journal of Urban Ethnology"
 • "Fasciculi Archaeologiae Historicae"
 • "Etnografia Polska"
 • "Ethnologia Polona"
 • "Archeologia Polski"
 • "Archaeologia Polona"
 • "Archeologia"

Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce - bibliografia zawartości „Naszej Przeszłości” od tomu I (1946)

Przegląd Mechaniczny – bibliografia zawartości „Przeglądu Mechanicznego od rocznika 2013

Rocznik Krakowski - spis rozpraw i artykułów „Rocznika Krakowskiego” za lata 1898-2015

Rocznik Lwowski - bibliografia zawartości „Rocznika Lwowskiego” za lata 1991-2006

Rocznik Sądecki - bibliografia zawartości „Rocznika Sądeckiego” za lata 1939-1996 oraz dostęp do spisów treści do roku 2016

Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej

Wierchy: Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - bibliografia zawartości „Wierchów” od rocznika 1923

Wykaz czasopism bibliotekarskich na świecie i w Polsce

Zeszyty Katyńskie - dostęp do „Zeszytów Katyńskich” nr 1-25

Znak - dostęp do wybranych numerów miesięcznika „Znak” od nr 70

Polskie informatory w Internecie

Ogólne

Bazy biograficzno-bibliograficzne

Ogólnopolskie

Bibliografie regionalne

BIECZ

BIELSKO-BIAŁA

BRODNICA

BYDGOSZCZ

GŁOGÓW

GORLICE

JERZMANOWICE PRZEGINIA

KALISZ

KOLBUSZOWA

KRAKÓW

zob. też:

 • Rejestr zabytków nieruchomych woj. małopolskiego: z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy / Janczykowski, Jan (1953- ). Red. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2007

KROSNO

KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO

 • Bibliografie (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy):
  • Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-
   • Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński 1999-2013
   • Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski 2010-2014 

LIMANOWA

LUBLIN 

ŁÓDŹ  

MAŁOPOLSKA

 • Bibliografia Małopolski (współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego) rejestruje szeroką paletę, przeważająco wydanych po 2000 r., publikacji związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym.
 • BR@MA - uzupełniający Bibliografię Małopolski wspólny interfejs wyszukiwawczy, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz bibliograficznych tworzonych w bibliotekach województwa małopolskiego, a dotyczących następujących regionów, miast i powiatów: Biecz, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Kraków, Krzeszowice, Miechów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Orawa, Oświęcim, Tarnów, Tatry, Wadowice, Wieliczka;

MAZOWSZE

MIECHÓW

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

OPOLE

 • Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku;

PIŁA

PODKARPACIE

PODLASIE

POMORZE

RADOM

SIERADZ

ŚLĄSK

ŚWIĘTOKRZYSKIE

TARNOWSKIE GÓRY

TARNÓW

TORUŃ

WARMIA i MAZURY

WARSZAWA

WIELKOPOLSKA

ZIEMIA LUBUSKA

 • Bibliografia Ziemi Lubuskiej (Bibliografia Lubuska) (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze) publlikacje dotyczące Ziemi Lubuskiej, obejmujące obszar województwa zielonogórskiego do 1975 r., gorzowskiego i zielonogórskiego 1975-1999, lubuskiego od 1999 r. 
 • Lubuska Bibliografia Regionalna (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) publikacje dotyczące powiatów północnej części województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego oraz historycznego terenu Nowej Marchii wraz z Ziemią Torzymską i pograniczem lubusko-pomorsko-wielkopolskim (obejmuje materiały od 2010 r. sukcesywnie uzupelniane przez opisy z lat 1945-2009. 

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce

BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

CZĘSTOCHOWA

GDAŃSK

GDYNIA

GLIWICE

GORZÓW WIELKOPOLSKI

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

POZNAŃ

RZESZÓW

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

Bibliografie dziedzinowe, bazy i serwisy tematyczne

BAZY WIELODZIEDZINOWE

 • BazHum - tworzone przez Muzeum Historii Polski w Warszawie bazy polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: bibliograficzna i pełnotekstowa;
 • Biblioteka Nauki Centrum Otwartej Nauki (CeON):
 • Artykuły z prac zbiorowych  baza, niekiedy adnotowanych, opisów bibliograficznych artykułów z wybranych prac zbiorowych, przeważnie z zakresu humanistyki (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego);
 • SYMPOnet- centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych - baza Politechniki Warszawskiej ;
 • Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na Portalu Nauka Polska:
  • Badania - od 1999 r. i część wcześniejszych. (Opisy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych);
  • Instytucje Naukowe (naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. szkoły wyższe państwowe i prywatne, placówki PAN i instytuty resortowe); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowych odpowiadające za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki);
  • Konferencje, targi i wystawy - od 2001 r. do zgłoszonych do 31 X 2006. (Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo - rozwojowe);
  • Ludzie Nauki (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora, polscy uczeni za granicą i obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych);
 • Projekty archiwalne – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe;
 • Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Portal Czasopism Naukowych - (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) wersje elektroniczne kilkudziesięciu renomowanych czasopism i periodyków naukowych z dostępem do artykułów płatnych  i bezpłatnych;
  PAN Czytelnia Czasopism - baza wolnodostępnych pełnotekstowych czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk oraz przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk​

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

ETNOGRAFIA

 • Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych - humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły (baza Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).

FILOZOFIA

GEOGRAFIA

GEOLOGIA

HISTORIA

zob. też: Bibliografie regionalne, Polskie informatory w Internecie, Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

LITERATURA, JĘZYKOZNAWSTWO

MATEMATYKA

NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICTWO

NAUKI EKONOMICZNE

NAUKI MEDYCZNE

PEDAGOGIKA

 • Baza bibliograficzna "Pedagog" (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego);
 • EDUKACJA - baza zawartości czasopism (baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu);
 • Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu);
 • Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po r. 1989 (strona na portalu "Biblioteka w Szkole" oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska);

POLITYKA

 • Bazy Biblioteki Sejmowej;
 • EURO - katalog wydawnictw Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

PRAWO

RELIGIA

SPORT

SZTUKA

Film:

 • "Film Polski" - serwis dotyczący filmu i teatru tv (baza Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTiT w Łodzi);
 • FILM - baza rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej (od 1987r.), które poswięcone są polskiej i światowej kinematografii. Poza tym baza notuje wywiady z ludźmi kina, recenzje filmowe, sprawozdania z festiwali i przegladów;

Muzyka:

Teatr:

 • Bazy na polskim wortalu teatralnym e-teatr.pl:
  • Baza recenzji – pełne teksty recenzji teatralnych (należy kliknąć zakładkę Recenzje)
  • Baza osób – m.in. pełne teksty artykułów o osobach związanych z teatrem (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne)
  • Baza realizacji – m.in. pełne teksty artykułów o przedstawieniach (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne, a następnie Baza realizacji)
  • Baza teleadresowa teatrów i instytucji (należy kliknąć zakładkę Adresy)
  • "Dziennik Teatralny" - wortal aktualnych i archiwalnych tekstów i informacji związanych z teatrem;
  • Encyklopedia Teatru Polskiego - portal Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, zawierający hasła przedmiotowe, hasła osobowe, rejestr premier, kalendarium wydarzeń i bazy danych z zakresu historii, architektury, scenografii, teatrologii, krytyki etc.

Plastyka:

TECHNIKA

WOJSKOWOŚĆ

Katalogi centralne

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - wspólne wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich (w tym NUKat) i kilku  zagranicznych, a także w ok. 80 bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych

NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - wspólny katalog ponad 100 bibliotek naukowych i akademickich, zawierający opisy publikacji wprowadzane od lipca 2002 r.

FIDKAR - multiwyszukiwarka umożliwiająca kombinowane przeszukiwanie katalogów i baz danych bibliotek kościelnych Federacji FIDES, baz Biblioteki Narodowej i katalogów innych bibliotek

SYMPOnet - centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych (baza Politechniki Warszawskiej) (jako bazę do wyszukiwania należy wybrać: SYMPOnet)

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - serwis gromadzący, przetwarzający i udostępniający informacje o dostępnych on-line zdigitalizowanych zbiorach polskich bibliotek, a także archiwów i muzeów.

Centralne katalogi tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie

Centralne katalogi tworzone przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki:

Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola - baza Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej