Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy zakupione

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista baz zakupionych

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44
Informacje dziedzinowe dotyczące baz danych możesz uzyskać tutaj >>

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres
e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

Aktualnie występują problemy w dostępie przez extranet do baz:
SciFinder, Westlaw International, Sage Journals, JSTOR, bazy EBSCO , bazy Elseviera (Science Direct, Scopus, Reaxys), MGG. 


 

Abbreviationes Online - opis

Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Producent: Dr. Olaf Pluta, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Philosophie, D-44780 Bochum (Germany)
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera wykaz ponad 70 000 skrótów paleograficznych z odniesieniami do ponad 80 000 sygnatur rękopisów. Wykorzystuje skróty z rękopisów średniowiecznych z różnych dziedzin przechowywanych w bibliotekach całej Europy: od Katanii na południu, poprzez Upsalę na północy, Koimbrę na zachodzie i St. Petersburg na wschodzie. Pojawiają się w niej rękopisy Biblioteki Watykańskiej, bibliotek w Oksfordzie i Paryżu, a także rękopisy z licznych mniejszych kolekcji. Zawiera też skróty występujące w rękopisach bibliotek ze Stanów Zjednoczonych: Morgan Library, Huntington Library. Baza skrótów paleograficznych obejmuje rękopisy od 8 do 15 stulecia.
Aktualizacja: Baza z dostępem online, aktualizowana co roku.
Nośnik: Online.
Udostępnianie: W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/projects/abbreviationes/index.html

Academic Research Source eBooks [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych, która zastąpiła eBook Academic Collection.​

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

Adres: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5302073&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e000xww

Academic Research Source eJournals [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Kolejna multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych firmy EBSCO.

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

Adres: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5302073&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=obo

Academic Search Ultimate [EBSCO] - opis

Producent: EBSCO Publishing
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Wielodziedzinowa baza danych, obejmująca niemal 8 000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6 800 czasopism recenzowanych naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty dla prawie 12 000 czasopism i ogółem ponad 12 500 publikacji, w tym monografie, sprawozdania, materiały konferencyjne.
Reprezentowane dyscypliny:

 • antropologia, astronomia,
 • biologia,
 • chemia,
 • elektrotechnika,
 • farmakologia, fizyka,
 • geografia, geologia,
 • inżynieria lądowa,
 • matematyka, materiałoznawstwo, mechanika, muzyka,
 • nauki ścisłe,
 • prawo, psychologia,
 • religia i teologia,
 • studia etniczne i kulturowe,
 • weterynaria,
 • zoologia.

Zakres czasowy: Prace opublikowane od 1975 r., także wiele wcześniejszych sięgających nawet 1887 r.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi: Baza otrzymywana w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

ACM Digital Library - opis

Akronim: ACM Digital Library
Producent: The Association for Computing Machinery (ACM)
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: kolekcja publikacji z dziedziny informatyki i technologii komputerowej
Nośnik: Online

Adres: http://dl.acm.org/

ACS Journals - opis

Akronim: ACS
Producent: American Chemical Society
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Pełne teksty 32 czasopism publikowanych przez American Chemical Society.
Reprezentowane dyscypliny: Chemia oraz nauki z nią powiązane: biochema, biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja, inżynieria.
Zakres czasowy: W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online
 

Adres: http://pubs.acs.org/about.html

Agricola [EBSCO] - opis

Producent: EBSCO Publishing
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Najobszerniejsza światowa baza notująca publikacje z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych. Podaje prawie 5 milionów opisów takich dokumentów jak: artykuły z czasopism, monografie, prace doktorskie, patenty, oprogramowanie komputerowe, materiały audiowizualne, raporty techniczne.
Reprezentowane dyscypliny: Botanika, zoologia, leśnictwo, entomologia, gleboznawstwo, hydrologia, ekonomia rolnicza, produkty rolnicze, hodowla alternatywna, żywność i odżywianie.
Zakres czasowy: Prace opublikowane od r. 1979.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi: Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL).
Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

AIP Journals - opis

Akronim: AIP
Producent: American Institute of Physics
Opis / zakres tematyczny: Dostęp w ramach konsorcjum do pełnych tekstów 9 czasopism z bazy American Institute of Physics (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych.
Reprezentowane dyscypliny: Nauki fizyczne.
Zakres czasowy: W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online

Adres: http://scitation.aip.org

APS Journals - opis

Akronim:   APS
Producent:   American Physical Society
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 7 czasopism wydawanych przez American Physical Society (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters oraz Reviews of Modern Physics) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych (PROLA).
Reprezentowane dyscypliny:  Nauki fizyczne.
Zakres czasowy:  W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://publish.aps.org/

Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS] - opis

Akronim: ACLL
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na tych terenach Europy, gdzie posługiwano się językiem celtyckim w latach 400-1200. Zamieszczono w niej ponad 400 prac w jęz. łacińskim dotyczących teologii, liturgiki, obliczeń kalendarzowych, gramatyki, hagiografii, poezji i historiografii a także teksty prawne, statuty, inskrypcje itp.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

Aristoteles Latinus Database [BREPOLiS] - opis

Akronim: ALD
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Arystoteles Latinus Centre (Uniwersytet Katolicki w Leuven), Centre Traditio Litterarum Occidentalium (CTLO)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa. Zawiera przede wszystkim krytyczne wydania tekstów opublikowanych w seriach łacińskich. Elektroniczna wersja nie jest identyczna z drukowanymi publikacjami, pomija wstępy krytyczne dotyczące rękopisów dzieł i pomoce ujawniające różnice w ich odczytywaniu, porównawcze narzędzia grecko-łacińskie czy dwujęzyczne indeksy.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

Arts & Humanities Citation Index 1975- [Web of Science] - opis

Akronim:  A&HCI
Producent:  Clarivate Analytics
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne artykułów z ok. 1100 humanistycznych czasopism świata oraz dodatkowo wybór odnoszących się do humanistyki pozycji z 6000 innych czasopism uwzględnianych w innych indeksach cytowań; podaje cytowaną w artykułach literaturę.
Reprezentowane dyscypliny:  Archeologia, architektura, film, filozofia, folklor, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, muzyka, studia klasyczne, sztuka, taniec, teatr, teologia i religioznawstwo, TV i radio.
Nośnik:  online
Zakres czasowy: Publikacje od 1975 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco

Adres:  http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=AHCI

 

Artstor - opis

Producent: Artstor​
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: materiały graficzne
Reprezentowane dyscypliny: sztuki plastyczne
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: https://library.artstor.org

Beck Online - opis

Producent: C.H. Beck
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.
Reprezentowane dyscypliny:
prawo
Aktualizacja: Na bieżąco.
Nośnik: Online.

Adres: http://beck-online.beck.de

Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS] - opis

Producent: Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych średniowiecznym dziejom Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, obejmująca okres 300-1500. Rejestruje opisy bibliograficzne ponad 50.000 rekordów.
Bibliographie de Civilisation Médiévale jest w pełni zintegrowana z International Medieval Bibliography, dlatego można prowadzić wyszukiwania zarówno w obu bazach równocześnie [ustawienie wyjściowe], jak również w każdej z nich z osobna.


Aktualizacja: 5.000 nowych rekordów każdego roku
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik: Online
Adres: http://brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

BIOSIS Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych. Baza umożliwia dostęp do ponad 22 milionów rekordów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych i patentów.
Reprezentowane dyscypliny: biologia molekularna i komórkowa, farmakologia, endokrynologia, neurologia, genetyka, choroby zakaźne, rolnictwo.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online
Adres: www.webofknowledge.com
Należy wybrać: Select a database: BIOSIS Citation Index.

Book Citation Index - [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza cytowań pochodzących z kilkudziesięciu tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych - Science (BKCI-S) oraz społecznych i humanistycznych - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
Reprezentowane dyscypliny: nauki społeczne i behawioralne, sztuka i nauki humanistyczne, fizyka, chemia, inżynieria, komputery, technologia, medycyna kliniczna, nauki o życiu.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy w dodatkowych ustawieniach [More settings] zaznaczyć nazwy baz.

Brill - kolekcja czasopism - opis

Brill - kolekcja czasopism

Producent: Brill
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki.
Aktualizacja: Na bieżąco

Nośnik: Online

Adres: https://brill.com/browse?et=journal&level=parent&pageSize=10&sort=datedescending

Business Source Ultimate [EBSCO] - opis

Producent: EBSCO Publishing
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Pełne teksty prawie 4 000 publikacji naukowych oraz opisy i abstrakty artykułów zawartych w ok. 5 000 czasopism naukowych reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy związane z biznesem. Podaje również pełne teksty raportów ekonomicznych dostarczane przez wyspecjalizowane agencje oraz informacje o największych firmach światowych. Zawiera szczegółowe profile 40 000 autorów najczęściej cytowanych w bazie danych.
Reprezentowane dyscypliny:
ekonomia,
finanse,
księgowość,
marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
przedsiębiorczość,
zarządzanie.
Zakres czasowy: Publikacje od r. 1965 oraz wiele wcześniejszych, sięgających nawet roku 1886.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online.
 

Adres: http://search.epnet.com
Można wybrać od razu interfejs tylko tej bazy klikając na: Business Searching Interface. Można też kliknąć na interfejs EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę, a gdy chce się połączyć wyszukiwanie równocześnie w kilku innych dostępnych na tej platformie bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi: Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Cambridge Journals Online - opis

Producent: Cambridge University Press
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: 
Kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press, z których wiele należy do wiodących w swojej dziedzinie.
Reprezentowane dyscypliny:
archeologia, antropologia,
biologia,
ekonomia,
filozofia, fizyka,
historia,
informatyka,
językoznawstwo,
literatura,
matematyka, medycyna, muzyka,
nauki o ziemi,
nauki polityczne,
psychologia, politologia, prawo,
religioznawstwo, rolnictwo,
socjologia.
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online.
 

Adres: http://journals.cambridge.org/action/login

Central and East European Online Library (CEEOL) - opis

Central and East European Online Library (CEEOL)

Producent:  Central and Eastern European Online Library

Dysponent:   Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:   baza czasopism elektronicznych głownie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych dotyczy zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.

Nośnik:  Online

Adres: https://www.ceeol.com/

Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-S
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna dla nauk ścisłych i biologicznych. Obejmuje biologię, nauki o środowisku, rolnictwo, biotechnologię, biochemię, medycynę, chemię, fizykę, informatykę.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres udostępniania:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISTP

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-SSH
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje sztukę, historię, literaturę, filozofię, psychologię, zdrowie publiczne, socjologię, ekonomię, zarządzanie.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISSHP

Current Chemical Reactions - [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych zawartych w ponad 100 światowych czasopismach dotyczących chemii organicznej. Każda reakcja zawiera ich pełne schematy, warunki krytyczne, dane bibliograficzne i abstrakty autorskie.
Reprezentowane dyscypliny: biochemia, inżynieria chemiczna, chemia.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co miesiąc

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Przy ustawieniu Web of Science Core Collection z dodatkowych ustawień [More settings] należy zaznaczyć nazwę bazy.

Current Contents Connect [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów wiodących światowych czasopism i książek naukowych.
Reprezentowane dyscypliny: baza interdyscyplinarna.
Zakres czasowy: Publikacje od 1998 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Current Contents Connect

Data Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z ponad 500 repozytoriów międzynarodowych.
Reprezentowane dyscypliny: nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki fizyczne.
Zakres czasowy:
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Data Citation Index

Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS] - opis

Akronim: DLD
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Centre 'Traditio Litterarum Occidentalium' (CTLO)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów, w tym zarówno średniowiecznych jak i nowych. Baza ta jest stopniowo powiększana, zawiera również aktywne linki do Library of Latin Texts.
Reprezentowane dyscypliny: bazy ogólne, historia, religioznawstwo, filozofia, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

De Gruyter Online Journals - opis

De Gruyter Online Journals

Producent:  De Gruyter

Dysponent:   Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:   Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych

Nośnik:  Online

Adres: https://www.degruyter.com/browse?authorCount=5&pageSize=20&searchTitles=true&sort=titlesort&type_0=journals

Derwent Innovations Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych pozyskanych z 52 mln dokumentów patentowych. Rekordy zawierają opisy bibliograficzne poszerzone o słowa kluczowe i abstrakty przetłumaczone na język angielski.
Reprezentowane dyscypliny: inżynieria chemiczna, elektryczna i mechaniczna.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Derwent Innovations Index.

Emerald Management Xtra - opis

Producent:  Emerald Group Publishing Limited.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 82 czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu (80% z nich to tytuły, w których artykuły są dopuszczane do druku na podstawie recenzji specjalistów). Zasoby bazy obejmują również tzw. case studies (analizy przypadków), recenzje poszczególnych książek czy zespołów literatury na poszczególne tematy, wywiady itp. Ważną częścią kolekcji są abstrakty z innych tytułów najważniejszych światowych czasopism dotyczących zarządzania i gospodarki.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rachunkowość i finanse
 • etyka biznesu i prawo
 • ekonomia
 • zarządzanie edukacją
 • przedsiębiorczość i innowacje
 • zarządzanie opieką zdrowotną
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie w przemyśle i sektorze publicznym
 • zarządzanie informacją i wiedzą
 • biznes międzynarodowy
 • nauka i rozwój
 • bibliotekoznawstwo i nauka o informacji
 • nauka o zarządzaniu
 • zarządzanie jakością
 • marketing
 • zarządzanie działalnością operacyjną i logistyką
 • nauka o organizacji
 • zarządzanie i mierzenie wydajności
 • nieruchomości
 • strategia
 • turystyka i hotelarstwo.

Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

 

Adres:  http://www.emeraldinsight.com

Emerging Sources Citation Index [Web of Science] - opis

Emerging Sources Citation Index [Web of Science]

Akronim: ESCI

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza notująca wartościowe, recenzowane prace o znaczeniu regionalnym, obejmujące rozwijające się dziedziny nauki. Publikacje pochodzą z czasopism aspirujących do wejścia na najbardziej prestiżowe indeksy Web of Science.
Reprezentowane dyscypliny: Baza interdyscyplinarna.
Zakres czasowy: Publikacje od 2015 r.
Nośnik: Online

Adres: http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ESCI

EMIS Polska - opis

Producent: ISI Emerging Markets.
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny: Gospodarczy serwis informacyjny umożliwiający korzystanie z wiadomości agencji informacyjnych, wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej (np. Rzeczpospolitej, Gazety.pl, Dziennika Gazety Prawnej) i regionalnej (np. Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej) wraz z archiwami, baz danych spółek, informacji i raportów sektorowych dla wielu branż, danych i prognoz makroekonomicznych, informacji z rynków finansowych, aktów prawnych.
Reprezentowane dyscypliny: Ekonomia z dodatkiem aktualności z zakresu np. polityki, kultury czy sportu.

Aktualizacja: Na bieżąco.
Nośnik: Online.
Zakres czasowy: Różny dla poszczególnych tytułów.

Adres: https://www.emis.com/php/search/search

ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do prawie 320 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.
Reprezentowane dyscypliny:  Pedagogika, oświata, nauki społeczne, bibliotekoznawstwo i nauka o informacji naukowej.
Zakres czasowy:  Od lat 60-tych XX w.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.
W Bibliotece Jagiellońskiej baza ta (tylko 1969 - kwiecień 1995) dostępna jest również na dysku CD-ROM, pt. "Current Index to Journals in Education on Disc".

Essential Science Indicators - opis

Akronim:  ESI
Producent:  Thomson Reuters
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce. Dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub opisów poszczególnych artykułów, które osiągnęły największe parametry odnośnie konkretnego autora, danej instytucji, kraju, tytułu czasopisma, czy tytułów czasopism z jednej z 22 określonych dziedzin wiedzy (lub kombinacji tych kryteriów). Najczęściej cytowane artykuły (Higly cited papers) wybierane są spośród opublikowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, natomiast te najintensywniej cytowane ostatnio (Hot papers) dotyczą tylko 2 ostatnich lat.
Na poziomie przeglądania opisów poszczególnych artykułów, klikając na przycisk: Web of Science, można przełączyć się do innych prenumerowanych dla UJ baz udostępnianych na platformie ISI Web of Knowledge.
Dane w bazie są ograniczone do artykułów z czasopism indeksowanych przez Thomson Scientific (nie są brane pod uwagę artykuły z innych czasopism, ani książki czy ich rozdziały).
Oprócz trzech opcji poszukiwań Citation Rankings, Most Cited Papers oraz Citation Analysis, ESI oferuje także system komentarzy i analiz cytowań (Commentary) podzielonych na strefy: In-Cites, Special Topics i Science Watch.
Aktualizacja:  Co dwa miesiące
Nośnik:  Online
 

Adres:  http://isiknowledge.com/ESI

Europa Sacra [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Najobszerniejsze źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (1300 średniowiecznych biskupstw, archidiecezji i patriarchatów,
18 507 biskupów i patriarchów). Europa Sacra opiera się głównie na informacjach źródłowych zawartych w C. Eubel: Hierarchia catholica mediiaevi... ab anno 1198 oraz Gams: Series episcoporum ecclesiae catholicae.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

European Views of Americas (1493-1750) [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Opis / zakres tematyczny:  Bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO Publishing we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji "European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750". Baza zawiera ponad 32.000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.
Reprezentowane dyscypliny:  Historia
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com


Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę.
Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.
 
Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL).
Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów:
3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Film & Television Literature Index with Full Text[EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:   Baza obejmuje zagadnienia z dziedziny filmu i telewizji, teorię filmu, konserwację i renowację materiałów filmowych, scenariusze, produkcję, kinematografię, aspekty techniczne, krytykę filmową i telewizyjną. Zawiera indeksy i abstrakty z ok. 380 publikacji oraz pełne teksty z ponad 120 czasopism i z ponad 100 książek i monografii. Ponadto baza obejmuje recenzje wielu filmów od 1914 r. do dnia dzisiejszego i ponad 36 300 zdjęć pochodzących z archiwum MPTV Image Archive

Reprezentowane dyscypliny:
film
telewizja

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online.

Adres: http://search.epnet.com (należy kliknąć odnośnik: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy)

GreenFILE [EBSCO] - opis

Producent: EBSCO Publishing.
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny: Podaje ponad 500 000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst niemal 6 000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekologia,
ochrona środowiska,
rolnictwo,
prawo.
Aktualizacja: Na bieżąco.
Nośnik: Online.
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi: Baza dodana prenumeratorom baz firmy EBSCO nieodpłatnie. Podaje linki do pełnych tekstów, o ile są one prenumerowane w ramach innych baz danych. Dla niektórych czasopism z baz EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Health Source - Consumer Edition [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym około 80 czasopism, ponad 130 monografii, prawie 100 informatorów i broszur oraz niemal 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera również bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.
Reprezentowane dyscypliny:
farmakologia,
medycyna sportowa,
nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu,
opieka nad dziećmi,
zdrowie ogólne.
Zakres czasowy:  Publikacje od r. 1985
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Health Source: Nursing/Academic Edition [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty ponad 550 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych oraz abstrakty z dalszych ponad 800 tytułów, z zakresu nauk medycznych. Zawiera również bazę Clinical Pharmacology informującą o lekach dostępnych w USA.
Reprezentowane dyscypliny:
medycyna,
ochrona zdrowia,
pielęgniarstwo.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1975 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Historical Abstracts with Full Text [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Międzynarodowa bibliografia historyczna, elektroniczna wersja wydania drukowanego. Rejestruje publikacje dotyczące historii świata (z wyłączeniem Ameryki Północnej) od r. 1450. Podaje opisy bibliograficzne i abstrakty książek, rozpraw naukowych, materiałów konferencyjnych oraz artykułów z ok. 2100 czasopism ukazujących się w 90 krajach. Ponadto umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z prawie 350 czasopism oraz 120 książek.
Reprezentowane dyscypliny: 
antropologia,
genealogia,
historia,
nauki polityczne,
socjologia, studia etniczne.
Zakres czasowy:  Prace opublikowane w czasopismach nawet od XIX wieku
Aktualizacja:  Raz w miesiącu
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi: Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

In Principio [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Indeks tekstów łacińskich. Zawiera ponad 1.000.000 pierwotnych tekstów z zakresu literatury łacińskiej od wieków przed-klasycznych do Renesansu. Baza jest adresowana do wszystkich naukowców i bibliotekarzy zainteresowanych pismami, tekstami oraz manuskryptami starożytności i średniowiecza, stanowiąc niezbędne narzędzie przy studiach oraz publikacjach poszczególnych tekstów oraz przy inwentaryzacji manuskryptów.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Aktualizacja: dwa razy w roku: w marcu i we wrześniu
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

Index Chemicus - [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Indeks CHEMICUS obejmuje ponad 100 światowych czasopism dotyczących chemii organicznej, koncentrując się na nowo zgłoszonych związkach chemicznych. Baza zawiera pełne podsumowanie graficzne, ważne schematy reakcji i i kompletne informacje bibliograficzne.
Reprezentowane dyscypliny: chemia
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Przy ustawieniu Web of Science Core Collection z dodatkowych ustawień [More settings] należy zaznaczyć nazwę bazy.

International Directory of Medievalists [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Międzynarodowy Informator o specjalistach w nauce z zakresu średniowiecza. Stanowi kontynuację informatora w wydaniu drukowanym, zawiera 15 000 nazwisk i adresów specjalistów z ponad 70 różnych krajów z informacją o głównych kierunkach ich studiów. Baza powstała dzięki międzynarodowej współpracy podjętej przez Fédération Internationale des Instituts d'Etudes Médiévales (F.I.D.E.M.) działającej pod patronatem UNESCO.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

International Medieval Bibliography [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych średniowiecznym dziejom Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, obejmująca okres 300-1500. Rejestruje opisy bibliograficzne ponad 360.000 rekordów. International Medieval Bibliography jest w pełni zintegrowana z Bibliographie de Civilisation Médiévale, dlatego można prowadzić wyszukiwania zarówno w obu bazach równocześnie [ustawienie wyjściowe], jak również w każdej z nich z osobna.
Aktualizacja:  Cztery razy w roku
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

IOP Science - opis

Akronim:   IOP
Producent:   Institute of Physics Publishing
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 67 czasopism wydawanych przez Institute of Physics.
Reprezentowane dyscypliny:  Nauki fizyczne.
Zakres czasowy:  W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://iopscience.iop.org/

Journal Citation Reports - opis

Akronim: JCR
Producent: Thomson Reuters
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie. Podstawowym wskaźnikiem jest Impact Factor (IF). Baza składa się z dwóch części. Science Citation Index Expanded (SCIE) zawiera dane z czasopism reprezentujących nauki ścisłe i techniczne, a Social Sciences Citation Index (SSCI) zawiera dane z czasopism reprezentujących nauki społeczne.

Zakres czasowy od 1997r.
Aktualizacja: Raz w roku
Nośnik: Online
Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Bibliotece Jagiellońskiej bazy online udostępniane są dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej i (dla osób uprawnionych) w Czytelni Pracowników Nauki. Dla osób posiadających konto e-mail w centralnym systemie poczty elektronicznej UJ, możliwe jest korzystanie także z dowolnego komputera z dostępem do Internetu pod adresem: extranet.uj.edu.pl, po zalogowaniu się tak jak do własnej poczty.
Adres: https://jcr.clarivate.com

JSTOR - The Arts & Sciences - opis

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  JSTOR - archiwum cyfrowe pism naukowych.
Pełnotekstowa baza reprezentująca różne dyscypliny akademickie. Umożliwia przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych.
Zakres czasowy: od końca XIX w. z zachowaniem tzw. "moving wall" (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.

Adres: http://www.jstor.org/

KCI-Korean Journal Database [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza ta zapewnia dostęp do artykułów z 2000 czasopism naukowych z Korei Południowej.
Reprezentowane dyscypliny: inżynieria, nauki społeczne, nauki humanistyczne.
Zakres czasowy: Publikacje od 1980 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: KCI-Korean Journal Database.

Legal Source [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: https://search.ebscohost.com
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.

Legalis - System Informacji Prawnej - opis

Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)

Producent:  Wydawnictwo C.H. Beck
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 r. ; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów.

Zakres czasowy:  prawo obowiązujące i uchylone
Aktualizacja:  comiesięczna. Baza otrzymywana w ramach egzemplarza obowiązkowego.
Nośnik:  CD-ROM
Udostępnianie:  w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex Omega - opis

Akronim:  Lex Omega
Producent:  Wydawnictwo Wolters Kluwert
Dysponent:  Uniwersytet Jagielloński
Opis / zakres tematyczny:

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX skierowany przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Lex Omega w wersji podstawowej zawiera:

 • pełen zestaw metryk i skanów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;
 • teksty aktów prawnych prawa miejscowego;
 • teksty aktów prawnych prawa resortowego;
 • teksty aktów korporacyjnych;
 • teksty projektów ustaw, wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji);
 • pomniki prawa;
 • orzeczenia sądów polskich; - publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji;
 • orzeczenia administracji, min.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P.
 • pisma urzędowe;
 • tezy z piśmiennictwa prawniczego;
 • glosy;
 • bibliografię LEX;
 • wzory dokumentów;
 • zestawienia;
 • adreson (dane teleadresowe polskich sądów i urzędów);
 • kalkulatory;
 • moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN.

Zakres czasowy:  prawo obowiązujące i uchylone
Aktualizacja:  na bieżąco
Nośnik:  online
Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej po wejściu na stronę ip.lex.pl i kliknięciu w przycisk znajdujący się na środku ekranu. Natomiast zdalny dostęp do bazy posiadają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Library of Latin Texts [BREPOLiS] - opis

Akronim: CLCLT
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Centre 'Traditio Litterarum Occidentalium'
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  CLCLT jest wiodącą w świecie bazą tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów Kongresu Watykańskiego Drugiego (1962-1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbór pism łacińskiej literatury średniowiecznej, kompletne dzieła pisarzy takich jak: Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis. Wyszukiwanie prowadzi do wyświetlenia wyników w kontekście zdania, dalej można przejść do pełnego tekstu utworu. Wszystkie dzieła zawarte w bazie są przedmiotem historycznej i filologicznej analizy i zostały opatrzone dydaktyczną notatką (memento), która zawiera informacje o charakterze chronologicznym, bibliograficznym, krytycznym oraz statystycznym. CLCLT zawiera łącznie ponad 53 miliony słów łacińskich. Uzupełniające informacje można uzyskać za pośrednictwem aktywnych linków do Database of Latin Dictionaries.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne (z abstraktami) artykułów z ponad 600 czasopism świata; także książki, raporty naukowe, materiały z konferencji. Podaje również około 5 000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.
Reprezentowane dyscypliny:  Bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją.
Zakres czasowy:  prace opublikowane od połowy lat 60. XX w.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

MasterFILE Premier [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza danych udostępniająca pełny tekst prawie 2 000 publikacji popularnonaukowych. Zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 informatorów oraz ponad 165 000 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 500 000 fotografii, map i flag.
Reprezentowane dyscypliny:
biznes,
edukacja,
nauki ścisłe,
zagadnienia wielokulturowości, zdrowie.
Zakres czasowy:  Publikacje od r. 1975
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

MEDLINE [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Najpełniejsza światowa baza danych z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych i dyscyplin z nimi spokrewnionych. Baza zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty, a w wielu wypadkach - pełne teksty artykułów z niemal 5 000 czasopism z zakresu medycyny. Ponad 1 000 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.
Reprezentowane dyscypliny:
medycyna,
nauki biomedyczne,
pielęgniarstwo,
stomatologia,
weterynaria.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1966 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com (należy kliknąć odnośnik: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy, albo - zaznaczyć w okienku wybór bazy MEDLINE, a następnie kliknąć przycisk: Continue)

MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) - opis

Producent:  Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG; J.B. Metzler, Part of Springer Nature, Springer Verlag GmbH; Répertoire International de Littérature Musicale Inc.

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny: Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski. Składa się z autorskich haseł - artykułów redagowanych w języku niemieckim z opcją cytowania oraz opisów bibliograficznych odsyłających do piśmiennictw narodowych. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia do baz uniwersyteckiej multiwyszukiwarki i wybranych zasobów otwartego internetu.

Aktualizacja:  różna

Nośnik:  Online

Adres: https://www.mgg-online.com/

MLA International Bibliography [EBSCO] - opis

Akronim:  MLA
Producent:  Modern Language Association of America, New York
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne artykułów z ponad 4400 czasopism świata; także książki, materiały z konferencji, bibliografie i itp. Baza uwzględnia także czasopisma i książki polskie. Ponadto zawiera m.in. "Encyklopedia of Literature" oraz "Gale Literary Index".
Reprezentowane dyscypliny:  literatura; język; lingwistyka; folklor; teoria i krytyka literacka; sztuka dramatyczna; historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej; retoryka; historia, teoria i praktyka nauczania języka i literatury.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1963 r.
Aktualizacja:  na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz. BJ posiada także wersję tej bazy na nośniku CD-ROM (za lata 1963-2005), dostępną w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

MLA Directory of Periodicals [EBSCO] - opis

Producent:  Modern Language Association of America, New York
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza zawiera szczegółowe informacje o ponad 7100 czasopismach, z których 4400 było indeksowanych w bazie MLA International Bibliography (patrz powyżej) do r. 2004
Aktualizacja:  na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres:  http://search.epnet.com
Należy wybrać przycisk: EBSCOhost Web , następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.

Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS] - opis

Akronim: MGH
Producent: Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej. Wydawnictwo Monumenta Germaniae Historica powstało w 1819 roku nakładem Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde i jest jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie publikacji średniowiecznych tekstów historycznych. MGH ustanowiło standardy dla wszystkich zachodnich ośrodków naukowych. Baza posiada bogate możliwości wyszukiwania, jak również aktywne linki do Database of Latin Dictionaries.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik: Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

Narodowa Biblioteka Tajwanu (National Central Library, Taiwan) - opis

>NDLTD

http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=kwDRvB/webmge?mode=basic

opis:  Prace magisterskie i doktorskie obronione na Tajwanie (pełen dostęp po rejestracji na stronie).

>Rare Books & Special Collections

http://rbook.ncl.edu.tw/NCLSearch?Culture=en-US

opis:  Rzadkie i dawne manuskrypty i druki.

>Image system for Books of the Japanese – ruled Period.

http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1423713501562

opis:   Pozycje książkowe z okresu japońskiej okupacji (14 tys. pozycji) 

>Image system for Periodicals of the Japanese – ruled Period.

http://stfj.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1423713526699

opis:   Gazety i czasopisma z okresu japońskiej okupacji (290 tys. artykułów z 321 gazet i czasopism, a także 1,1 tys. map). 

>Sinica Sinoweb (from Academia Sinica) - kilkanaście czasopism wydawanych przez Academia Sinica

http://192.192.58.92/udp

>Guocui Xuebao 國粹學報 

http://192.192.58.94/login_guocui.htm

Digital Archives of Rare Books

http://da.lib.ntnu.edu.tw/rarebook/ug-0.jsp

Newspaper Source [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 45 wiodących dzienników USA i gazet międzynarodowych (m. in. "USA Today", "The Christian Science Monitor", "The Washington Post", londyński "The Times", "The Toronto Star"). Zawiera też wybrane pełne teksty z prawie 400 regionalnych dzienników USA, takich jak: "The Boston Globe"," The Chicago Tribune", "The Detroit Free Press"," The Miami Herald", "The New York Daily News", "The San Jose Mercury News" itp. Podaje też pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych CBS News, FOX News, NPR itp.
Reprezentowane dyscypliny:  wielodziedzinowa
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres:  http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Oxford Journals - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.
Reprezentowane dyscypliny:

 • biologia,
 • chemia,
 • ekonomia
 • fizyka,
 • historia,
 • nauka o literaturze, językoznawstwo,
 • matematyka,
 • medycyna
 • prawo
 • sztuka.

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.oxfordjournals.org

Oxford Music Online - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

Bogate źródło informacji na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej, na które składają się:

Reprezentowane dyscypliny: muzyka
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

 Adres: www.oxfordmusiconline.com

Oxford Scholarship Online - Biology - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu biologii
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:biology

Oxford Scholarship Online - Classical Studies - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:classics

Oxford Scholarship Online - History - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu historii.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:history

Oxford Scholarship Online - Law - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:law

Oxford Scholarship Online - Philosophy - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filozofii.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:philosophy

Papal letters (Ut per litteras apostolicos .../ Lettres pontificales) [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza zapewnia szeroki wgląd w rozmaite aspekty społeczeństwa okresu średniowiecza, jest elektroniczną wersją wznowionych wydań Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 vols.; Rome, 1883-...) oraz Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 vols.; Rome, 1899-) Udostępnia wartościowe źródła nie tylko dla historyków Kościoła, ale również dla zainteresowanych polityką, sprawami społecznymi, wojnami, historią kultury czy nawet ochroną środowiska naturalnego.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

Patrologia Latina - opis

Producent:  Chadwyck-Healey, Inc., Alexandria, VA, USA
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza jest elektroniczną wersją pierwszego wydania dzieła Jacquesa-Paula Migne'a "Patrologia Latina", opublikowanego w latach 1844-1855, oraz czterech tomów indeksów, które ukazały się w latach 1862-1865. Zawiera pełne teksty Ojców Kościoła od czasów Tertuliana do śmierci papieża Innocentego III w r. 1216, wraz z aparatem krytycznym i indeksami.
Nośnik:online
Udostępnianie:Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://pld.chadwyck.co.uk

Polska Bibliografia Lekarska - opis

Producent:  Główna Biblioteka Lekarska
Dysponent:  Biblioteka Medyczna UJCM

Opis / zakres tematyczny: Baza rejestrująca najważniejszą część polskiego piśmiennictwa medycznego. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz materiałów zjazdowych.

Reprezentowane dyscypliny: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne

Zakres czasowy: Publikacje od 1979 r.
Aktualizacja:  Kwartalna
Nośnik:  Online
Adreshttp://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09

Project MUSE - opis

Producent:  Johns Hopkins University Press in collaboration with The Sheridan Libraries

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

https://muse.jhu.edu

ProQuest Central - opis

Producent:   ProQuest
Opis / zakres tematyczny:  Baza notująca przeszło 11 000 tytułów czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, z czego ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekonomia,
historia,
literatura,
medycyna,
politologia, prawo, psychologia,
socjologia, sztuka,
technika.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqcentral/index?accountid=11664

ProQuest Dissertations and Theses - opis

Producent:   ProQuest Dissertations and Theses
Opis / zakres tematyczny:  Ponad 3 mln opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).
Reprezentowane dyscypliny:
wielodziedzinowa
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqdt/index?accountid=11664

Reaxys - opis

Producent:   Elsevier
Opis / zakres tematyczny:  Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.
Reprezentowane dyscypliny:
chemia
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: https://www.reaxys.com/

Regional Business News [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Zawartość ponad 80 czasopism z dziedziny biznesu, oraz dzienników i serwisów informacyjnych dotyczących wszelkich obszarów komunalnych i wiejskich w USA. Włączono tu m. in. takie pisma jak: "Arizona Business", "Business North Carolina", "Crain's New York Business" (i inne wydania Crain Communications), "Des Moines Business Record", "Enterprise Salt Lake City", "Fort Worth Business Press", "Orange County Business Journal", "Westchester County Business Journal".
Reprezentowane dyscypliny:
biznes,
ekonomia,
gospodarka.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

RILM Abstracts of Music Literature [EBSCO] - opis

Akronim:  RILM.
Producent:  EBSCO Publishing.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Obejmuje materiał umożliwiający zarówno badania naukowe, jak i przeglądanie przez osoby o różnym poziomie wiedzy o muzyce wszelkich typów i epok.
Zwiera ok. 500.000 rekordów; około 30.000 nowych przybywa co roku. Są to dokumenty różnego typu: artykuły, książki, bibliografie, katalogi, dysertacje, księgi pamiątkowe, ikonografie, krytyczne komentarze do dzieł, nagrania etnograficzne, materiały konferencyjne, źródła elektroniczne, recenzje i wiele innych.
Reprezentowane dyscypliny:  Muzyka.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie kliknąć nazwę bazy.
Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.
Uwagi:   Baza otrzymywana w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

RSC Journals - opis

Akronim:  RSC.
Producent:  Royal Society of Chemistry.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty czasopism publikowanych przez brytyjskie Royal Society of Chemistry.
Reprezentowane dyscypliny:  Chemia - zagadnienia ogólne (np. krótkie raporty odnośnie ostatnich badań w "Chemical Communications") i wszystkie jej główne działy: chemia fizyczna, organiczna i nieorganiczna, materiałowa.
Zakres czasowy:  W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current

Russian Science Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics; Russia’s Scientific Electronic Library
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów naukowych opublikowanych w ponad 700 wiodących rosyjskich czasopismach z różnych dziedzin
Zakres czasowy: Publikacje od 2005 r.
Nośnik: Online
Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Russian Science Citation Index.

SAGE Premier - opis

Producent:  SAGE Publications.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pakiet około 650 reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.
Reprezentowane dyscypliny:
http://online.sagepub.com/browse/by/discipline
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://online.sagepub.com/

SciELO Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera dostęp do literatury naukowej opublikowanej w 650 wiodących czasopismach z rejonu Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i Karaibów.
Reprezentowane dyscypliny: rolnictwo, nauki społeczne, biologia, inżynieria, nauki o Ziemi, nauki o zdrowiu, językoznawstwo, sztuka, matematyka, fizyka.

Zakres czasowy: Publikacje od 2002 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: SciELO Citation Index.

 

Science Direct - opis

Producent:  Elsevier B.V
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza daje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera także pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie stanowią już integralną cześć kolekcji Elsevier.
Reprezentowane dyscypliny:  Astronomia, Biologia, Chemia, Ekonomia, Farmakologia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Medycyna, Nauki humanistyczne, Nauki o ziemi, Nauki społeczne, Nauki techniczne, Ochrona środowiska, Pielęgniarstwo, Psychologia, Rolnictwo, Weterynaria.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1995 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://www.sciencedirect.com lub przez portal komunikacji naukowej INFONA https://www.infona.pl/

Science Citation Index - Expanded [Web of Science] - opis

Akronim:  SCI - Ex
Producent:  Institute for Scientific Information, Philadelphia
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z ponad 5300 czasopism naukowych. Abstrakty zawarte w SCI-Ex odpowiadają tym, które są zamieszczone w bazach Current Contents w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych ("Agriculture, Biology & Environmental Sciences", "Clinical Medicine", "Engineering, Technology & Applied Sciences", "Life Sciences", "Physical, Chemical & Earth Sciences"). Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy "cited reference searching" pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora (lub współautora).
Reprezentowane dyscypliny:  Matematyka, fizyka, chemia, nauki biologiczne, nauki medyczne, rolnictwo, ekologia, geografia, geologia, oceanografia, meteorologia, nauki inżynieryjne, technologia, nauki materiałowe, nauki komputerowe, informatyka, filozofia nauki.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1900 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Adres:  http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SCI

SciFinder (Chemical Abstracts) - opis

Z bazy może korzystać tylko 6 równoczesnych użytkowników spośród pracowników i studentów UJ /
The maximum number of simultaneous users is limited to 6 from the members of faculty and students of Jagiellonian University

Producent:  Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society; Columbus, USA
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.
Reprezentowane dyscypliny:  chemia, nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze i geologiczne, ochrona środowiska, górnictwo, materiałoznawstwo oraz zagadnienia technologiczne.
Zakres czasowy:  Od r. 1907
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online na platformie SciFinder
Platforma SciFinder daje możliwość przeszukiwania wielu roczników bazy jednocześnie, posiada też wiele dodatkowych opcji wyszukiwawczych np.: po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych.

Adres strony, na której dokonuje się rejestracji: zobacz>>
Rejestracji należy dokonać na komputerze podłączonym do sieci UJ. Otrzymanego przez e-mail adresu (linku) do potwierdzenia rejestracji należy użyć w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, na tym samym komputerze, z którego dokonywana była rejestracja.
Adres do korzystania z bazy po dokonanej, a następnie potwierdzonej rejestracji: https://scifinder.cas.org
Od momentu potwierdzenia indywidualnej rejestracji baza jest dostępna ze wszystkich komputerów sieci UJ, po każdorazowym zalogowaniu się na utworzone konto indywidualne, a następnie potwierdzaniu informacji w pojawiających się oknach, m.in. po przyjęciu warunków licencji klikając przycisk "Akcept" itp.
Do 15 czerwca 2020 r. zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dostępu także spoza sieci UJ.

Uwaga:
Należy włączyć JavaScriptTM, JavaTM, oraz cookies. Do rysowania wzorów strukturalnych konieczne jest darmowe oprogramowanie Java runtime environment (JRE).

Scopus - opis

Producent:  Elsevier B.V.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Notuje obecnie ponad 36 milionów rekordów z ponad 16 000 tytułów wartościowych merytorycznie czasopism, które są publikowane przez 4 000 różnych wydawców. Ponadto indeksuje ponad 1 200 czasopism oferowanych w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od r. 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna, obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy poza naukami humanistycznymi: medycyna, nauki przyrodnicze, rolnictwo, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, nauki społeczne, psychologia, nauki ekonomiczne.
Zakres czasowy:  Od 1960 r. (choć zawiera też dane o publikacjach od 1823 r.)
Aktualizacja:  Codziennie
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres:  http://www.scopus.com/

Social Sciences Citation Index with Abstracts [Web of Science] - opis

Akronim:  SSCI
Producent:  Clarivate Analytics
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne artykułów z ponad 1700 najważniejszych czasopism świata z 50 dyscyplin nauk społecznych (w rozumieniu zachodnim) oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w 3300 wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie "Science Citation Index with Abstracts" - a odnoszących się do nauk społecznych,. Podaje cytowaną w artykułach literaturę oraz abstrakty.
Reprezentowane dyscypliny:  Antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, biznes i finanse, demografia, edukacja, ekonomia, ergonomia, geografia, historia, historia i filozofia nauki, informacja naukowa, filozofia, komunikacja społeczna, kryminologia, lingwistyka, prawo, psychiatria, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, środowisko, urbanistyka i in.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1900 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Adres:  http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SSCI

Springer Link - opis

Producent:  Springer Verlag
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty ok. 1 250 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag oraz ponad 10 000 książek.
Reprezentowane dyscypliny:  Nauki przyrodnicze, chemia, nauki o ziemi, informatyka, matematyka, medycyna, fizyka z astronomią, ekonomia.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres: http://link.springer.com/

Taylor & Francis - opis

Taylor & Francis

Producent:  Taylor & Francis
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.tandfonline.com

Teacher Reference Center [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Opis / zakres tematyczny:  Baza zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.
Reprezentowane dyscypliny:  Pedagogika
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com


Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę.
Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.
 
Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL).
Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów:
3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

Westlaw International - opis

Producent:  Thomson
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1.000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.
Reprezentowane dyscypliny:  Prawo ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych źródeł
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej(Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres:  Westlaw International

 
Uwaga:  Połączenie z bazą za każdym razem wymaga najpierw potwierdzenia zgody na warunki (Agreements) przedstawione na pierwszej stronie – poprzez kliknięcie fioletowego przycisku "GO" u dołu strony, przy włączonej opcji "I Agree".

Wiley Online Library - opis

Akronim:  Wiley
Producent:  John Wiley & Sons Inc.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty artykułów z niemal 2000 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin. Opisy tysięcy książek i kilkudziesięciu publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rolnictwo,
 • akwakultura i nauka o żywności,
 • architektura i planowanie,
 • sztuki piękne,
 • biznes,
 • ekonomia,
 • finanse i księgowość,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • kulturoznawstwo,
 • filozofia literatura i językoznawstwo,
 • historia,
 • religioznawstwo i teologia,
 • prawo,
 • edukacja,
 • politologia,
 • psychologia i socjologia,
 • matematyka i statystyka,
 • nauki medyczne,
 • chemia, fizyka i astronomia,
 • nauki techniczne,
 • nauki biologiczne,
 • weterynaria.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com/

Zoological Record [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca wszystkie aspekty nowoczesnych badań na zwierzętach. Baza zapewnia dostęp z ponad 5000 międzynarodowych wydawnictw ciągłych, książek, spotkań i recenzji.
Reprezentowane dyscypliny: ochrona środowiska, ekologia, ewolucja, genetyka, morfologia, parazytologia, fizjologia, rozmnażanie, taksonomia, zoogeografia.
Zakres czasowy: Publikacje od 1864 r.
Aktualizacja: Co miesiąc

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać nazwę bazy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron