Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy do testowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie, udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

Wydawnictwo Cambridge University Press w dobie pandemii koronawirusa umożliwia bezpłatny dostęp do rozdziałów książek i artykułów czasopiśmiennych z Cambridge Core odnoszących się do badań nad COVID-19, wzbogacanych o teksty, które będą opublikowane w przyszłości.

Dodatkowo Cambridge University Press zobowiązało się do udostępnienia ww. dokumentów w PubMed Central (PMC) oraz w innych repozytoriach publicznych. 

Wydawnictwo Elsevier utworzyło specjalny dostęp testowy do całej grupy czasopism The Lancet za pośrednictwem sciencedirect.com, w szczególności cenny w czasach rozwiązywania problemów związanych z sytuacją pandemii i walką z jej skutkami.

Przejdź do listy czasopism grupy The Lancet

Dostęp testowy będzie otwarty w dniach od 13.09 do 12.10.2021 r. 

Niezależne czasopismo The Lancet rozpoczęło działalność już w 1823, a następnie ewoluowało w grupę czasopism publikujących artykuły z różnych dyscyplin medycyny – wybrane tytuły są dostępne bezpłatnie do 12 października 2021 r.: 

 • Child & Adolescent Health 
 • Diabetes & Endocrinology 
 • Gastroenterology & Hepatology 
 • Haematology 
 • HIV 
 • Psychiatry 
 • Respiratory Medicine 
 • Rheumatology 

Dodatkowo bezpłatnie udostępniono webinaria:  

Do 31 grudnia trwa dostęp testowy do następujących kolekcji wydawnictwa Oxford University Press:

Oxford Scholarship Online

 • kolekcja ponad 19 000 monografii  

University Press Scholarship Online

 • kolekcja ponad 16 000 monografii przodujących wydawnictw akademickich  

Oxford Handbooks Online

 • jedna z najbardziej prestiżowych kolekcji książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień  

Oxford Medicine Online

 • ponad 1000 książek z zakresu medycyny  

Oxford Clinical Psychology Online 

 • kolekcja ponad 300 tytułów na temat klinicznej psychologii  

Oxford Bibliographies Online

 • kompendium recenzowanych bibliografii z komentarzami oraz krótkie wpisy z encyklopedii

Oxford Very Short Introductions

 • prawie 700 tytułów wprowadzających do różnych dyscyplin wiedzy

Oxford Research Encyclopedias

 • kolekcja recenzowanych streszczeń z różnych dziedzin wiedzy

Wydawnictwo Thieme utworzyło dostęp testowy do 5 czasopism z dziedziny chemii.

Wybrane tytuły będą dostępne do 30 listopada. 

Lista linków do czasopism wydawnictwa Thieme:

Pharmacopsychiatry

Planta Medica

Synfacts

Synlett

Synthesis

Widok zawartości stron Widok zawartości stron