Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy do testowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy i programy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium znajdują się na stronie Biblioteki Medycznej.

 

​U W A G A !

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Do 31 maja 2021 r. potrwa dostęp do bazy Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS), dotyczącej naszego regionu Europy. 

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Do 30 czerwca 2021 r. potrwa dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments), specjalizującej się dziedzinowo w zakresie nauk fizycznych i nauk o życiu. Test obejmuje: Autoryzacja użytkownika następuje po założeniu przy użyciu poczty uniwersyteckiej osobistego konta za pomocą przycisku "Sign in".
Uzyskanie wsparcia zdalnego procesu nauczania oraz poszerzenie wiedzy nt. platformy jest możliwe za pomocą: Użytkownicy mogą integrować filmy JoVE z platformami edukacyjnymi typu: Moodle, Canvas, Microsoft Teams itp.
Wykładowcy mają do dyspozycji szeroką gamę innowacyjnych metod pracy m.in.: zintegrowane nauczanie (blended learning) oraz odwróconą klasę (flipped classroom).

Cambridge University Press

Wydawnictwo Cambridge University Press w dobie pandemii koronawirusa umożliwia bezpłatny dostęp do rozdziałów książek i artykułów czasopiśmiennych z Cambridge Core odnoszących się do badań nad COVID-19, wzbogacanych o teksty, które będą opublikowane w przyszłości.

Dodatkowo Cambridge University Press zobowiązało się do udostępnienia ww. dokumentów w PubMed Central (PMC) oraz w innych repozytoriach publicznych. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron