Zarządzenia Dyrektora BJ dotyczące Regulaminu Biblioteki

 

Dotyczy: sposobu określania wysokości opłaty za zgubione dzieło, odnośnie §27 p. 1.3 Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej.

Dotyczy: udostępniania zbiorów pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej do celów służbowych

Dotyczy:  udostępniania zbiorów pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej do celów prywatnych

Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej