Skróty i uwagi umieszczone w katalogach przy sygnaturach

Skrót/uwaga Znaczenie Zamawianie
A początek sygnatury egzemplarza archiwalnego zamawiać można tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki (przy formacie IV i V - do Czytelni Wydawnictw IV i V Formatu); zgody udziela pracownik w sali Katalogów Alfabetycznych
Albumy część sygnatury albumów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Archiw. egzemplarz archiwizowany zamawiać można tylko do Czytelni Pracowników Nauki
Aug. depozyt księgozbioru zakonu Augustianów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
B początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego, koniecznie wpisać na zamówieniu zamawiać można w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Wypożyczalni (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem dzieł formatu IV i V
Bernstein dzieło jest częścią depozytu I. Bernsteina zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Bibl.Inst.

Bibl.Zakł.

dzieło było w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
B.Kat. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Druków Zwartych (dawna nazwa: Biuro Katalogowe) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
BJ Austr. początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej żeby skorzystać, pójść do Czytelni Europeistycznej
BJ Cam. początek sygnatury dzieła będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach zamawiać przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków

Biuro Dyr.I

Biuro Dyr.II

Biuro Dyr. III

Biuro Dyr. IV

Biuro Dyr.V

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Cim. początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w. zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Czas.

Czasop.

część sygnatury czasopisma, koniecznie wpisać na zamówieniu zamawiać do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej lub Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem czasopism formatu IV i V, które zamawia się do Czytelni Wydawnictw IV i V Formatu

Czyt. Austr.

 

dzieło jest w Bibliotece Austriackiej żeby skorzystać, pójść do Czytelni Europeistycznej
Czyt. Dok. Audiowiz. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czyt. Europ. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Europeistycznej nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Europeistycznej
Czyt. Multimed. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Czyt. Nauk.

Czyt. Prac.Nauki

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Pracowników Nauki
Czyt.St.Dr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków
Dn początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej  zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
+ dod. w Czyt. Mm dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych dodatek zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
+ dyskietka dodatkiem do publikacji jest dyskietka z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Ec początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Ez początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
F początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Gab.ryc. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Grom. Zb.

Gromadz.Zb.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Inc.

Ink.

początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)

Kat.Gł.

Katalog Główny

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Katalogu nie trzeba zamawiać, skorzystać można w sali Katalogów Alfabetycznych
kat. komp. pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest już uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ
Kat.Rzecz. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Opracowania Przedmiotowego jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Klinika Papieru dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów (Sekcja Kliniki Papieru) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Konserw. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Lect. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Głównej (Lectorium)
Lect. mss. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów
Mag. Dok. Audiowiz. dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mag. Graf. dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Mag. Kartogr.

Mag.Oddz.Kart.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Mag.Mikrogr. dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mag. Muz.

Mag. Muzycz.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Muzycznych (rewers z żółtym paskiem)
Mag. Rękop. dzieło jest w Magazynie Sekcji Rękopisów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów

Mag.St.Dr.

Mag.St.Druk.

dzieło jest w Magazynie Sekcji Starych Druków zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
Mc początek sygnatury dokumentu ciągłego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mf. początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mz początek sygnatury dokumentu zwartego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

N.p.s.

N.p.s. spec.

nie pożycza się do domu zamawiać do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej lub Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem dzieł formatu IV i V
ODA dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Oddz.Czasop.  dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Ciągłych jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Dok. Audiowiz. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Dubl.

Oddz. Dubletów

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów (dawnej Sekcji Dubletów) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. DŻS

Oddz.D.Ż.Społ.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
Oddz. Graf. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Oddz.Grom.Zb. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Inform. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Informacji Naukowej
Oddz. Kartogr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Oddz. Komput. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Kons.

Oddz. Konserw.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Mag.

Oddz. Magaz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Magazynów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Mikrogr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Muz.

Oddz. Muzycz.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oddz. Opraw

Oddz. Oprawy

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Rękop.

Oddz. Rkp.

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów
Oddz.St.Druk. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków

Oddz.Wyd. Rzad.

Oddz.Wyd. Rzadkich

OWR

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
Oprawa dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Pf. adnotacja oznaczająca dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach katalogowych w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej należy zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych
Prac. API dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji (dawna nazwa: Pracownia Automatyzacji Procesów Informacyjnych) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Rara druk rzadki zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Specjalnych - Druki Rara

St.Dr.

St. Druki

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków

Udost.Zb.I

Udost.Zb.II

Udost.Zb.III

dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
W początek sygnatury dzieła z tzw. księgozbioru W egzemplarz dzieła należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ; jeżeli ten katalog jeszcze nie notuje tego dzieła, zamawiać bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej
Wystawy dzieło znajduje się w pracowni osoby zajmującej się organizacją wystaw jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
ZN dzieło zniszczone nie udostępnia się, zgodnie z par. 11, punkt 2 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"
Zs. adnotacja oznaczająca dzieło zastrzeżone; od czerwca 2003 r. taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach katalogowych w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej należy zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych
zob. kat. komp. pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest już uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Katalog Bibliotek UJ