Wystawy, Salon Literacki "Jagiellonki", imprezy naukowe, kulturalne i inne