Informacje dziedzinowe dotyczące baz danych

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy dotyczącej wyszukiwania informacji z określonej dziedziny wiedzy mogą zwrócić się do bibliotekarza odpowiedzialnego za źródła informacji z danej dyscypliny:
 

Bibliotekoznawstwo, Informacja naukowa, Środki masowego przekazu

Sztuka, Cracoviana​

Chemia, Językoznawstwo, Nauka o literaturze, Matematyka, Fizyka, Astronomia Ekonomia, Gospodarka, Zarządzanie, Medycyna, Biologia, Nauki o Ziemi Oświata, Pedagogika, Psychologia,Turystyka Filozofia, Religia, Socjologia Historia, Archeologia, Wojskowość, Technika

Polityka, Prawo

 

lub do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.