Informowanie o zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Informacja katalogowa)

Informacja katalogowa o zbiorach wydanych od 1801 r. obejmuje:

Pracownicy poszczególnych sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo informacji katalogowych dotyczących zbiorów specjalnych: