Godziny otwarcia od 18 czerwca do 30 czerwca 2020

 

Wypożyczalnia Miejscowa pozostaje otwarta dla czytelników w godz. 9.00-19.00 od poniedziałku do piątku.

Katalogi otwarte dla czytelników w godzinach funkcjonowania Czytelni Głównej.

Każdą wizytę w niżej wymienionych agendach – czytelniach należy umówić e-mailem na wybrany termin. Prosimy o podanie w e-mailu: dnia i przewidywanych godzin przebywania w czytelni. Przy planowaniu wizyty w BJ proszę uwzględnić fakt, że dezynfekcja stref dostępnych dla czytelników w czytelniach i katalogach odbywać się będzie w godz. 13.30-14.00. W tym czasie czytelnicy nie mogą przebywać w tych strefach.

Czytelnia Główna (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycznej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących)
poniedziałek – piątek: w godz. 9.00-19.00
umawianie wizyt: oudbj@uj.edu.pl

Czytelnia Pracowników Nauki (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycz¬nej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych)
poniedziałek – piątek: w godz.  9.00-19.00
umawianie wizyt: oudbj@uj.edu.pl

Czytelnia Rękopisów (również korzystanie ze zbiorów muzycznych)
poniedziałek – piątek: w godz.  10.00-18.00
umawianie wizyt: bjmanus@uj.edu.pl

Czytelnia Starych Druków (również korzystanie ze zbiorów graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich)
poniedziałek – piątek: w godz.  10.00-18.00
umawianie wizyt: stardrbj@uj.edu.pl

Czytelnia Informacji Naukowej
dostępna na życzenie
umawianie wizyt: oinka@uj.edu.pl

Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych
dostępna na życzenie
umawianie wizyt: odabj@uj.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
dostępna na życzenie
umawianie wizyt: wmbbj@uj.edu.pl

 

Godziny otwarcia od 1 lipca do 13 sierpnia 2020

Wypożyczalnia Miejscowa:
poniedziałek, środa, piątek: w godz.  13.00-19.00;  wtorek, czwartek: w godz.  9.00-15.00

Katalogi otwarte dla czytelników w godzinach funkcjonowania Czytelni Głównej.

Pozostałe agendy wg zasad opisanych wyżej w godzinach:

Czytelnia Główna, Czytelnia Pracowników Nauki:
poniedziałek, środa, piątek: w godz.  12.00 – 19.00; wtorek, czwartek: w godz.  9.00 – 16.00.

Czytelnia Starych Druków, Czytelnia Rękopisów:
poniedziałek, środa, piątek: w godz.  14.00-18.00; wtorek, czwartek: w godz.  10.00-14.00

Czytelnia Informacji Naukowej, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: Dostępne na życzenie

 

Godziny otwarcia od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2020

Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek, w godz.  9.00-15.00
Katalogi otwarte dla czytelników w godzinach funkcjonowania Czytelni Głównej.

Pozostałe agendy wg zasad opisanych wyżej w godzinach:

Czytelnia Główna, Czytelnia Pracowników Nauki:
poniedziałek – piątek: w godz.  9.00 – 16.00

Czytelnia Starych Druków i Czytelnia Rękopisów:
poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-14.00

Czytelnia Informacji Naukowej, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych: dostępne na życzenie

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - nieczynna

 

Obecne zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

 1. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
 2. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i poruszający się po Bibliotece muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w czytelni.
 3. Każdorazowo należy zgłosić się do stanowiska pracownika ochrony w szatni w celu potwierdzenia swojej wcześniej umówionej wizyty. Otrzymuje się wówczas kluczyk do szafki depozytowej i koszyk na rzeczy osobiste.
 4. W czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z czytelni.
 5. Osoby korzystające z materiałów audiowizualnych proszone są o przyniesienie własnych słuchawek.
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputerów i czytników mikrofilmów / mikrofisz dostępnych w czytelniach.
 7. Niedostępne dla czytelników pozostają komputery i infomaty w holu i na korytarzach.
 8. Punkt ksero usytuowany w Czytelni Głównej czynny będzie w godzinach otwarcia Czytelni.
 9. Wprowadza się następujące limity miejsc w czytelniach: Czytelnia Główna – 50 osób, Czytelnia Pracowników Nauki – 15 osób, Czytelnia Rękopisów – 7 osób, Czytelnia Starych Druków – 7 osób.
 10. Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia biblioteki).
 11. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania.
 12. Wyjątkowo i do odwołania można wypożyczać dzieła wydane w Polsce po 1950 roku.
 13. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są kwarantannie.
 14. Bliższe informacje o funkcjonowaniu Biblioteki można uzyskać telefonicznie pod numerem 12 663 3420, -3419 lub przez formularz „Zapytaj Bibliotekarza”.
 15. Tryb pracy pozostałych bibliotek sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego określany jest przez poszczególne jednostki.
 16. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.