Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, II piętro, p. nr 2131

 

Zmienione zasady udostępniania.

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej

w trybie wakacyjnym

(012) 663-34-47

Udostępniane zbiory

  • dzieła z księgozbioru podręcznego (oznaczone w katalogu dopiskami przy sygnaturze: Oddz. Graf., Oddz. Kartogr.)
  • kartkowye katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetycznego i rzeczowego)
  • katalogi kartkowe albumów, grafik, rysunków, fotografii, map i atlasów
  • zamówione z Magazynu Ogólnego książki i czasopisma wydane po 1800 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
  • zbiory graficzne i kartograficzne (albumy, grafiki, rysunki, fotografie, mapy, atlasy)
  • Internet

Uprawnieni do korzystania

Studenci, doktoranci, osoby wykonujace prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych, którzy powwinni przedstawić zaświadczenie od promotora lub zleceniodawcy pracy odnośnie tematu prowadzonych badań. Zaświadczenie musi uzyskać akceptację kierownika oddziału lub wicedyrektora BJ ds. zbiorów specjalnych. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa sie po wypełnieniu deklaracji czytelnika.

Warunki pracy

  • 4 miejsca
  • komputer dla czytelników z dostępem do Internetu
  • dostęp do Internetu
  • możliwość podłączenia do prądu własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych