Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, II piętro, p. nr 2112

 

Zmienione zasady udostępniania.

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej

w trybie wakacyjnym

(012) 663-34-63

Udostępniane zbiory

 • dzieła z księgozbioru podręcznego (oznaczone w katalogu adnotacją OWR, R, Oddz. Muz.)
 • kartkowe katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetycznego i rzeczowego)
 • kartkowy katalog nut
 • zamówione z Magazynu Ogólnego książki i czasopisma wydane od 1801 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
 • zbiory rzadkie i dokumenty życia społecznego
 • muzykalia (rękopisy i druki)
 • Internet

Uprawnieni do korzystania

Studenci, doktoranci, osoby wykonujace prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych, którzy powwinni przedstawic zaswiadczenie od promotora lub zleceniodawcy pracy odnośnie tematu prowadzonych badań. Na zaswiadczeniu naleźy uzyskac akceptacje kierownika danego oddziału lub wicedyrektora BJ ds. zbiorów specjalnych. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa sie po wypełnieniu deklaracji czytelnika.

Warunki pracy

 • 8 miejsc
 • jeden komputer dla czytelników z dostępem do Internetu
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia do prądu własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Sekcja Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego oraz Sekcja Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych