Dostęp do Internetu

Z Internetu można korzystać:

  • na wszystkich komputerach na terenie gmachu (oprócz stanowisk przed Wypożyczalnią)
  • na własnych urządzeniach po zalogowaniu się do sieci wi-fi

Wszyscy czytelnicy BJ

  • sieć BJ
  • sieć BJ_1
  • sieć BJ_Open

Z bezprzewodowego dostępu do sieci wi-fi mogą korzystać wszyscy Czytelnicy mający aktywną kartę biblioteczną (dla nowych Czytelników do 30 minut po aktywacji, pozostali - nastepnego dnia po aktywacji). Po wybraniu danej sieci należy wpisać swój numer karty bibliotecznej i hasło do systemu bibliotecznego.

Dodatkowo studenci i pracownicy UJ

  • sieć UJ_WiFi

Po wybraniu sieci UJ_WiFi należy tylko wpisać swój login i hasło do sieci bezprzewodowej czyli adres e-mail (najczęściej w postaci imie.nazwisko@uj.edu.pl w przypadku pracownika, imie.nazwisko@student.uj.edu.pl w przypadku studenta lub doctoral@uj.edu.pl w przypadku doktoranta) oraz hasło do tego konta.

eduroam - międzynarodowa akademicka sieć WiFi

System eduroam pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Internetu dla wszystkich pracowników i studentów uczelni (w kraju i za granicą) uczestniczących w projekcie eduroam.

Szczegółowe informacje: http://eduroam.pl/

Problemy z działaniem sieci bezprzewodowej oraz wszelkie uwagi i wnioski prosimy zgłaszać mailowo na adres wifi@uj.edu.pl oraz telefonicznie pod numer 12 663 1290