Czytelnia Informacji Naukowej

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, I piętro, p. 1126

 

Zmienione zasady udostępniania.

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej

w trybie wakacyjnym

telefon: (12) 663-34-61

e-mail: oinka@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

  • dzieła z księgozbioru podręcznego, obejmujące wydawnictwa bibliograficzne i informacyjne oznaczone w katalogu lokalizacją „BJ – Oddz. Informacji Naukowej”
  • kartkowe katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetyczny i rzeczowy)
  • kartoteki dokumentacyjne
  • centralny katalog wydawnictw informacyjnych Biblioteki Jagiellońskiej (wydanych do 1993 r.)
  • bazy danych online, prenumerowane przez UJ
  • bazy danych na nośniku CD-ROM

Uprawnieni do korzystania

wszyscy czytelnicy, posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywowaną legitymację studencką

Warunki pracy

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Informacji Naukowej