Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne w liczbach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2020 r.

I. Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ 

 • 8 429 644​  wol. i jedn., w tym:

Biblioteki Jagiellońskiej - 6 290 377  wol. i jedn.

bibliotek instytutowych - 2 139 267  wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 2 950 962  wol.
 • czasopisma - 1 144 978  wol.
 • zbiory specjalne - 2 194 437  jedn., w tym:

rękopisy - 35 744 jedn.

stare druki (w tym: 3 666 inkunabuły) - 110 148  jedn.

zbiory kartograficzne - 63 695  jedn.

zbiory graficzne - 65 635  jedn.

zbiory muzyczne - 52 770  jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 44 833  jedn.
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 297 916  jedn.
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 755 606  jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1 700 645  wol.
 • czasopisma - 287 762  wol.
 • zbiory specjalne - 150 860  jedn.

V. Przyrost zbiorów w BJ w 2020 r.  

 • 138 626  wol. i jedn., w tym:

wydawnictwa zwarte - 55 697  wol.

czasopisma - 25 884  wol.

zbiory specjalne - 51 847  jedn.

zbiory elektronicznie zinwentaryzowane - 5 198  jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2020 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający)  - 10 968  osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz  - 282 435  wol. i jedn.
 • liczba odwiedzin w czytelniach  - 25 940  osób
 • liczba miejsc w czytelniach  - 362
 • liczba zwiedzających BJ  - 435  osób

VII. Informacja naukowa w BJ w 2020 r.

 • udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych  - 5 805
 • opracowane kwerendy  - 2 121, w tym: zagraniczne  - 150

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2020 r.

Wykonano:

 • kserokopii  - 9 971
 • fotografii cyfrowych  - 367
 • skanów  - 527 219

IX. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań)  - 1 125 530
 • liczba pobranych dokumentów  - 1 531 993
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej  - 4 007 743

X. Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku  - 1 434 571
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku  - 1 066 790