Bazy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj. W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium znajdują się na stronie WWW Biblioteki Medycznej UJ. http://www.portal.uj.edu.pl/web/bm/start

 


Cambridge University Press

 Wydawnictwo Cambridge University Press w dobie pandemii koronawirusa umożliwia bezpłatny dostęp do rozdziałów książek i artykułów czasopiśmiennych z Cambridge Core odnoszących się do badań nad COVID-19, wzbogacanych o teksty, które będą opublikowane w przyszłości.
Zob. pod adresem: https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection; dodatkowo Cambridge University Press zobowiązało się do udostępnienia ww. dokumentów w PubMed Central (PMC) oraz w innych repozytoriach publicznych. 

 

Springer Nature

Do 31 lipca 2020 r. potrwa dostęp do wielodyscyplinarnej kolekcji podręczników wydawnictwa Springer Nature.
Korzystanie jest możliwe przez adres http://link.springer.com/ , a lista dostępnych dzieł jest na stronie https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/ebooks/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960

 

JSTOR - książki

Do 31 sierpnia 2020 r.  potrwa dostęp testowy do wielodziedzinowego zbioru  książek reprezentujących rożne dyscypliny nauki, opublikowanych przez 48 wydawnictw partnerskich firmy JSTOR - szukaj na http://www.jstor.org/

 

JSTOR varia

Do 31 grudnia 2020 r. potrwa dostęp testowy do następujących zasobów biblioteki cyfrowej JSTOR:


JSTOR eBooks (ponad 35,000 tytułów)  https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-ebooks/


Archive Journal Collections:  https://about.jstor.org/whats-in-jstor/journals/

 • Arts & Sciences I-XV
 • Business I-IV
 • Language & Literature
 • Music
 • Hebrew Journals
 • Jewish Studies
 • Religion & Theology
 • Ireland
 • Asia
 • Life Sciences
 • Ecology & Botany I-II
 • Health & General Sciences
 • Mathematics & Statistics


Thematic Collections:


Primary Source Collections:


Po zalogowaniu się w extranecie należy wkleić w okienko "Browse" adres wybranej bazy lub grupy baz.

 

HeinOnline’s International Core Package

Do 31 grudnia 2020 r. potrwa dostęp testowy do bazy HeinOnline’s International Core Package , która obejmuje takie dziedziny wiedzy jak: prawo, nauki polityczne i historia.

 

U W A G A !

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików