Bazy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj. W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium znajdują się na stronie WWW Biblioteki Medycznej UJ. http://www.portal.uj.edu.pl/web/bm/start

 


Wydawnictwo Cambridge University Press wyszło ze specjalną ofertą wspomagającą środowisko akademickie w dobie pandemii koronawirusa. W jej skład wchodzi bezpłatny dostęp do:

  • podręczników akademickich na Cambridge Core.

Zob. pod adresem: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
Uwaga dostęp potrwa do końca maja 2020 r.! 

  • rozdziałów książek i artykułów czasopiśmiennych z Cambridge Core odnoszących się do badań nad COVID-19, wzbogacanych o teksty, które będą opublikowane w przyszłości.

Zob. pod adresem: https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection
Dodatkowo Cambridge University Press zobowiązało się do udostępnienia ich w PubMed Central (PMC) oraz innych repozytoriach publicznych. 


Periodyk Journal of Visual Experiments (JoVE), prezentujący materiały wizualne poświęcone metodom eksperymentalnym na polu nauk przyrodniczych i medycznych, udostępniania swoje łamy do dnia 15 czerwca 2020 r.  Wymagana jest rejestracja na stronie https://www.jove.com/​

Uwaga! Specjalny dział wyeksponowany na stronie głównej dotyczy koronawirusa !

 

 

U W A G A !!!

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.