Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Biogramy

Czesław Miłosz [born 1911]. [Biogr.] [W:] The Alfred Jurzykowski Foundation Awards for 1968. New York 1968 s.9-10.
Kłosiński Krzysztof Czesław Miłosz [Biogr.] Liter.Emigr. 1939/45 [wyd.: 1994] t.1 s.178-196.
Czesław Miłosz [Biogr.] Antol.Pol.Kryt.Liter. 1945/85 s.197.
Sławińska Irena Czesław Miłosz [Biogr.] [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984 PWN T.1: A-M. s.671-672.sygn.BJ 889729 III
Czesław Miłosz, Nobelpreisträger für Literatur 1980. Frankfurt am M. 1980 Deutsch.Polen-Inst.Darmst. s.15,s.nlb.1,portr.
Miłosz Czesław [Biogr.] Nowe Książ. 1981 nr 5
Budzyński Wiesław Młodość M[iłosza Czesława], [na podstawie wspomnień kolegi szkolnego Cz.M-M.Burhardta]. Kierunki 1983 nr 14 s.4.
Kalendarium życia i twórczość Czesława Miłosza. Kalend.Związ.Chicago 1983 s.111-112,[fot.]
Czarnecka E. Kalendarium życia i twórczości Czesława Miłosza. [W:] Podróżny świat. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. New York 1983 Bicentennal Publ.Corpor. s.389,il.
Bieńkowska Ewa Śmierć [Czesława] Miłosza. Zesz.Liter. 2004 R.22 nr 4 s.6-8.
Lizakowski Adam Śmierć poety - epitafum. Fraza 2004 R.11 [14] nr 3/4 s.325-326.
Bernacki Marek Divertimento krakowskie: (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem). Polonistyka 2005 [R.] 58 nr 1 s.4-10.
Jarosz Renata "Mądrzejszy o większe zdziwienie" Polonistyka 2005 [R.] 58 nr 1 s.11-12.
Pinsky Robert Poeta zasługujący na protest, [Miłosz Czesław], tłum. Łukasz Gałecki. Zesz.Liter. 2005 R.23 nr 1 s.65-67.
Craveri Benedetta Miłosz, piewca polskiej duchowości, tłum.Joanna Ugniewska. Zesz.Liter. 2005 R.23 nr 1 s.67-70.
Zawada Andrzej O dostępie do przeszłości. [Czesław Miłosz]. Pomosty 2004 [T.] 9 s.8-11.
Życiński Józef [Czesław Miłosz] Mistrz pokonanej rozpaczy: homilia arcybiskupa Jozefa Życińskiego wygłoszona podczas mszy w Bazylice Mariackiej. Alma Mater 2004 nr 63 s.8-10.
Bernacki Marek Odszedł Czesław Miłosz (1911-2004). Świat i Słowo 2004 nr 2 s.21-26.
Hartwig Julia Miłosz pełen pogody. Miejsce przy oknie. Więź 2004 R.46 [47] nr 10 s.141-143.
Czesławowi Miłoszowi in memoriam. [Aut.:] Jan Paweł II [i in.]. Kwart.Artyst. 2004 R.11 nr 3 s.119-166.
Pastuszewski Stefan Chciał być tylko człowiekiem...[Czesław Miłosz]. ]Akant 2004 R.7 nr 10 dod.Świat Inflant nr 10 s.1-2.
Pastuszewski Stefan W nieśmiertelność [Czesław Miłosz]. Akant 2004 R.7 nr 10 s.1-2.
Konopelska Wiesława, Korusiewicz Maria, Gruszka-Zych Barbara. Wspomnienie o Czesławie Miłoszu. Śląsk 2004 R.10 nr 10 s.35-37.
Łukasiewicz Jacek Nasz wspólny Miłosz [Czesław]. Więź 2004 R.46 [47] nr 10 s.67-71.
Pagacz-Moczarska Rita Pożegnanie poety [Czesława Miłosza] (1911-2004). Alma Mater 2004 nr 63 s.5-7.
Matuszewski Ryszard Wiek Miłosza [Czesława]. Rocz.Tow.Liter.im.A.Mick. 2004 R.39 s.163-166.
Kryszak Janusz Sarkofag Czesława Miłosza (1911-2004). Arch.Emigr. 2006 z.1/2 s.308-309.
Bednarek Antoni Miłosz Czesław [Biogr.] [w:] Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku. Lublin 2008 KUL s.172-176,bibliogr.
Kryszak Janusz Prefekt Czesława Miłosza [Leopold Chomski]. Twórczość 2007 R.63 nr 7 s.119-124.
Badge Peter Czesław Miłosz. Lithuania. Poland. USA. Literature 1980. [w:] Nobels: Nobel laureates photographed by Peter Badge, ed. Nikolas Turner, epilogue Wim Wenders, scientific advisers Anders Baramy [et al.]; biographies Chris Richmond. Weinheim 2008 Verl.Wiley-VCH s.378,portr.
Niemojewski Marcin Czesław Miłosz. Kultura, historia, metafizyka [w:] Kulturologia polska XX wieku. [2], L-Ż / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 149-153.
Niemojewski Marcin Nota biograficzna [w:] Kulturologia polska XX wieku. [2], L-Ż / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 153-154.
Czesław Miłosz [w:] Wielcy Polacy XX wieku / Magdalena Binkowska. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2014. - (Historica) s. 30-33, fot.
Wojnarowska Elżbieta Uczyłam się tego człowieka. Rozmowa z Agnieszką Kosińską, autorką książki Miłosz w Krakowie, ostatnią sekretarką poety. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny: Kraków, 2016, nr 5, 64-67, fot.
Miłosz Czesław [w:] W pogoni za teatrem / Tadeusz Byrski;[redakcja i noty biograficzne Iwona Arkuszewska, Dorota Buchwald, Monika Krawul]. - Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2015 s. 487.
Miłosz Czesław [w:] Śladami słów skrzydlatych...: pomniki pisarzy i poetów polskich na Litwie / Romuald Mieczkowski, Ewa Ziółkowska. Warszawa : Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", cop. 2015 s. 93-95.
Wyka Marta Czesław Miłosz [w:] Nieśmiertelni. Krypta zasłużonych na Skałce / red. Franciszek Ziejka, Kraków, Universitas 2016, s. 379-400.
Rzadkowolska Magdalena Miłosz Czesław [w:] Słownik pracowników książki polskiej: suplement 4 / pod redakcją Magdaleny Rzadkowolskiej; zespół redakcyjny: Magdalena Rzadkowolska, Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Uniwersytet Łódzki. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016 s. 163-164.
Rzadkowolska Magdalena Miłosz Czesław [w:] Słownik pracowników książki polskiej: suplement 4 / pod redakcją Magdaleny Rzadkowolskiej; zespół redakcyjny: Magdalena Rzadkowolska, Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Uniwersytet Łódzki. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016 s. 163-164.
Czesław Miłosz - ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego, w kręgu wspomnień, fascynacji i polemik [w:] Znani rodacy we wspomnieniach i szkicach: w kręgu stulecia powstania II Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Marek Drozdowski. Stalowa Wola: Urząd Miasta Stalowej Woli, 2018, s.653-671.

Bibliografie

Kłosiński Krzysztof Bibliografia. Liter.Emigr. 1939/45 [wyd.1994] t.1 s.196.
Prace o Czesławie Miłoszu i jego twórczości. Opole 1981 nr 8 s.25-26.
Rosa Renata Materiały do bibliografii opracowań o Czesławie Miłoszu. Ruch Liter. 1981 z.6 s.501-504.
Czesław Miłosz-bibliografia. Więź 1981 nr 3 s.101-102.
Rosa Renata, Salamon Stefan, Faron Bolesław. Materiały do bibliografii o Cz...M... Ruch Liter. 1981 z.1 s.79-81.
Bibliografia twórczości Czesława Miłosza. Poezja 1981 nr 7 s.90-91.
Volynska-Bogert R., Zalewski W. An international bibliography 1930-1980. [Przedm.] S[tanisław] Barańczak. Ann Arbor 1983 Depart.of Slav.Lang.a.Literatur Univ.Michig. s.XVIII,s.162.
Sławińska Irena Bibliografia. [W:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984 PWN s.671-672.
Kosińska Agnieszka Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Oprac.A...K...przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Kraków-Warszawa 2009 Krak.Tow.Eduk.: Ofic.Wyd.AFM W-wa s.LXX,816.
Niemojewski Marcin Nota bibliograficzna [w:] Kulturologia polska XX wieku. [2], L-Ż / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 168-169.