Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Antoni Jackowski
Data i miejsce urodzenia   1935-06-01 Brugge (Belgia)
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prof.dr hab.UJ, geograf, pracownik UJ, dr honoris causa UJ,
Odsyłacze   aut.: Wodecka Elżbieta, aut.: Sołjan Izabela, red.: Domański Bolesław, red.: Skiba Stefan, aut. Pagacz-Moczarska Rita,

Biogramy

Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela. [Życiorys naukowy].Charakterystyka dorob.nauk.,organizac.i dydakt.prof.dr hab.A.Jackowskiego.[w:]Geografia i sacrum. Prof.A.Jackowskiemu w 70.rocz.urodz. Red.B.Domańskiego. Kr.2005 Inst.Geogr.i Gosp.Prz. s.15-24+[wers.ang.s.25-34],portr.kolor.,tabl.kol.7.
Pagacz-Moczarska Rita Człowiek-instytucja [Jackowski Antoni] (1935-). [Biogr.] Alma Mater 2007 Nr 94 s.85-86.
Liszewski Stanisław Prof.Antoni Jackowski Profesorem Honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas.Geogr. 2007 T.78 z.3 s.249-253.
Geografia to piękna dziedzina nauki. Rozmowa z prof.Antonim Jackowskim, współtwórcą krakowskiej i polskiej szkoły geografii turyzmu, twórcą nowego kierunku: geografii religii. Rozm.Rita Pagacz-Moczarska. Alma Mater 2012 nr 144 [luty] s.47-51,fot.kolor.4.
Łoboda Jan Antoni Jackowski Profesorem Honorowym UJ. Przegl.Geogr. 2008 T.80 z.2 s.333-336.
Pagacz-Moczarska Rita Geografia - jedna z miłości jego życia Alma Mater 2013/2014 nr 161-162 s.22-23, fot.

Bibliografie

Publikacje prof.dr hab.Antoniego Jackowskiego. [w:] Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70.rocznicę urodzin. Pod red.Bolesława Domańskiego i Stefana Skiby. Kraków 2005 Inst.Geogr.i Gosp.Przestrz. s.35-49.
Publikacje prof.dr hab.Antoniego Jackowskiego z zakresu geografii religii i geografii pielgrzymek. Pereg.Crac. 2005 z.16 s.21-29.
Sołjan Izabela, Bilska-Wodecka Elżbieta. Wykaz publikacji profesora Antoniego Jackowskiego. Turyzm 2005 T.15 z.1/2 s.19-28.