Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Biogramy

Profesor Franciszek Ziejka-rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowe władze rektorskie. Alma Mater 2002 nr 41 s.5,fot.
Franciszek Ziejka-doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005 Wyd.UMCS 37 s.,[2]s.
Pieronek Tadeusz Laudacja z okazji nadania JM Prof.zwyczajnemu Franciszkowi Ziejce, rektorowi UJ, dr honoris causa przez PAT w Krakowie [w:] Literatura-Kulturoznawstwo-Uniwersytet. Księg.ofiarow.F.Ziejce w 65 rocz.urodz.pod red.B.Dopata [i in.]. Kr.2005 Universitas s.5-12,portr.kolor.
Dopart Bogusław Prof.F.Ziejki badania nad kulturą. [w:] Literatura-Kulturoznawstwo-Uniwersytet.Księg.ofiarow.F.Ziejce w 65 rocz.urodz., pod red.Bogusława Doparta [i in.]. Kr.2005 Universitas s.661-670.
Dopart Bogusław, Ziołowicz Agnieszka. Prof.F.Ziejka jako historyk literatury XIX wieku. [w:] Literatura-Kulturoznawstwo-Uniwersytet.Księg.ofiarow.F.Ziejce w 65 rocz.urodz.,pod red.B.Doparta [i in.]. Kr. 2005 "Universitas" s.671-683.
Stala Marian Franciszek Ziejka jako badacz Młodej Polski (tezy wprowadzające). [w:] Literaura-Kulturoznawstwo-Uniwersytet.Księg. ofiarow.F.Ziejce w 65 rocz.urodz., pod red.B.Doparta [i in.]. Kr. 2005 "Universitas" s.685-692.
Prof.dr hab.Franciszek Ziejka. Acta Univ.Jagell. 1999 R. XVI nr 8 (236) s.1,fot.
Bętkowska Teresa Skok na głęboką wodę [Franciszek Ziejka]. Alma Mater 2008 Nr 100 s.48-56,fot.kolor.,ilustr.
Franaszek Piotr Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Alma Mater 2008 Nr 100 s.57-61.
Pietrzyk Zdzisław Ziejka Franciszek (ur.3 października 1940). [w:] Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000. Kraków 2000 Wyd.Jagiellonia SA s.335,fot.,bibliogr.
Pagacz-Moczarska Rita Kocham, to co robię...Rozmowa z prof.Franciszkiem Ziejką, przewodniczacym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005. Alma Mater 2010/2011 nr 130-131 s.80-85,fot.kolor.4,ilustr.
Pagacz-Moczarska Rita Za wyjątkowe zasługi w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora dla prof. Franciszka Ziejki. Alma Mater 2015 nr 171-172 s. 16-17, fot.
Dziedzic Stanisław Nagroda im. A. Gieysztora dla prof. Franciszka Ziejki. Kraków: miesięcznik społeczno-kulturalny 2015 nr 4 s. 3-4, fot.
RPM Złoty Hipolit dla Profesora Franciszka Ziejki. Alma Mater 2016 nr 182-183 s. 27.
Florkowska Marzena Franciszek Ziejka [w:] Autoportret z Gołębnikiem w tle. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie / red. Marzena Florkowska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, s. 54-55, fot.

Bibliografie

Zaczyński Marian Franciszek Ziejka-biobibliografia [w:] Literatura-Kulturoznawstwo-Uniwersytet. Księga ofiarow.F. Ziejce w 65 rocz.urodz., pod red.B.Doparta [i in.].Kr.2005 "Universitas" s.693-816.