Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Olga Boznańska
Data i miejsce urodzenia   1864-00-00 Kraków
Data i miejsce śmierci   1940-10-26 Paris
Tytuł naukowy/specjalność   artystka, malarka, portrecistka,
Odsyłacze   aut.: Tobiaszowa Zofia, aut.: Kucielska Zofia, aut.: Książek Maria, aut.: Jakubowska Ewa, Jakubowska Agata, aut.: Kudelska Dorota, Kuryłek Ewelina,

Biogramy

Blumówna Helena Olga Boznańska. Zarys życia i twórczości. Kraków 1964 s.148,s.nlb.4,tabl.5,portr.4,[w tekś.ilustr.]
Blumówna Helena Olga Boznańska 1864-1940. Materiały do monografii...Warszawa 1940 PIHSzt. s.102,s.nlb.2
Król Anna Olga Boznańska [1865-1940]. Wrocław 2002 Wyd.Dolnośląsk. 79 s.,[1]s.,il.kolor.
Siedlecka Katarzyna Olga Boznańska-sylwetka polskiej malarki. Piotr.Stud.Pedag. 2001 T.9 s.389-393.
Rostworowska-Książek Maria Portret za mgłą; opowieść o Oldze Boznańskiej; [tłum.z j.franc.i ang.Maria Rostworowska]. Wyd.2 popr. Kraków 2005 Lexis 352 s.,[32]s.,tabl.kolor.,bibliogr.s.337.
Bobrowska-Jakubowska Ewa Olga Boznańska (1865-1940)-"święta patronka Montparnasse'u". [w:] Artyści polscy we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty i indywidualności. Warszawa 2004 Wyd.DiG s.204-208,fot.,ilustr.,bibliogr.s.328-332.
Poprzęcka Maria Olga Boznańska [w:] Artystki polskie / [red. nauk. Agata Jakubowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : Park Edukacja, 2011 s. 185-195, reprod.
Żarczyńska Justyna Olga Boznańska (1865-1940).Oprac. Justyna Żarczyńska. Arteon 2014 nr 10 (174) s. 10-11, reprod.
Żarczyńska Justyna Artystka artystów. (Olga Boznańska - w przededniu wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie). Arteon 2014 nr 10 (174) s. 6-11, reprod.
Pagacz-Moczarska Rita 28 tęczowych kolorów Olgi Boznańskiej. Alma Mater: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 nr 169-170 s. 111, fot.
Kościelniak Maria Olga Boznańska i Kathe Kollwitz - czołowe artystki kobiecej secesji i ich odmienny stosunek do naturalizmu [w:] Wyjazdy "za sztuką". Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku / red. Kudelska Dorota, Kuryłek Ewelina. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015, s. 81-89.

Bibliografie

Blumówna Helena, Tobiaszowa Z[ofia], Kucielska Z[ofia]. Piśmiennictwo o O.Boznańskiej. [w:] O...B...1865-1940. Wystawa zbiorów. katalog. Kraków 1960 s.77-78