Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Leonard Górka
Data i miejsce urodzenia   1936-00-00 Cieszyn
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., ksiądz, teolog, pracownik KUL,
Odsyłacze   red. Pawłowski Sławomir, aut. Klein Sławomir, aut. Koziej Jolanta, Budniak Józef, Glaeser Zygfryd, Kałużny Tadeusz, Kijas Zdzisław J.,

Biogramy

Górka Leonard (1936-) [w:] Różnić się w zgodzie: księga pamiątkowa dedyk.ks.prof.L.Górce SVD z okazji 40-lecia pracy nauk.-dydakt. (Pieniężno-Lublin 1968-2008), Red.S.Pawłowski. Lublin 2008 KUL 392 s.,[12]s.,tabl.kolor.,[1]k.tabl.kolor.,il.
Koza Stanisław Józef, Klein Sławomir, Koziej Jolanta Profesorowi Leonardowi Górce SVD w 70.rocznicę urodzin. Rocz.Teolog. 2006/2007 T.53/54 z.7 s.240-245.
Górka Leonard [w:] Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) / redakcja Józef Budniak, Zygfryd Glaeser, Tadeusz Kałużny, Zdzisław J. Kijas. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016 s. 183-186.

Bibliografie

Bibliografia [Leonarda Górki][w:] Różnić się w zgodzie: księga pamiątkowa dedyk.ks.prof.Leonardowi Górce SVD...Lublin 2008 KUL s.33-35.