Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Jan Białostocki
Data i miejsce urodzenia   1921-08-14 Saratow nad Wołgą
Data i miejsce śmierci   1988-12-25
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., historyk sztuki,
Odsyłacze   aut.: Paszkiewicz Hanna, aut.: Mossakowski Stanisław, red. Godlewski Grzegorz,

Biogramy

Jan Białostocki [born 1921]. [Biogr.] [w:] The Alfred Jurzykowski Foundation Awards for 1981. New York 1981 s.7-8.
Chróścicki Juliusz Antoni Jan Białostocki (1921-1988). [Nekr.] Rocz.Tow.Nauk.Warsz. 1988 R.51 s.26-30.il.
Chróścicki Juliusz Antoni In memoriam Jan Białostocki (1921-1988). Artibus et Hist. 1989 [vol.] 10 nr 20 s.9-14
Chróścicki Juliusz Antoni Jan Białostocki 1921-1988. [Nekr.] Polityka 1989 nr 2 s.8,il.
Chróścicki Juliusz Antoni Jan Białostocki 1921-1988 [Nekr.] Biul.Hist.Szt. 1989 R.51 nr 2 [druk.:] 1990 s.208-215,il.
Faryna-Paszkiewicz Hanna Jan Białostocki [Nekr.] Kron.Warsz. 1989 nr 4 s.267-274,il.
Matynia Andrzej Prof.Jan Białostocki [Nekr.] Odrodzenie 1989 nr 1 s.9,il.
Porębski Mieczysław Jan Białostocki 1921-1988. Tyg.Powsz. 1989 nr 21 s.7.
Poprzęcka M. Jan Białostocki (14.VIII.1921-25.XII.1988). [Nekr.] Kron.Warsz. 1989 nr 4 s.259-267,il.
Poprzęcka M. Jan Białostocki [Nekr.] Przew.Katol. 1989 nr 5 s.6.
Kalinowski Lech Jan Białostocki (1921-1988). [Nekr.] Nauka Polska 1991 nr 5/6 s.209-215.
Poprzęcka M. A reminiscence about Jan Białostocki (1921-1988). Tł.z pol.A.Rodzińska. Pol.Art.Stud. 1991 vol.12 s.251-253.
Po śmierci Jana Białostockiego. Wspomnienia i nekrologi. Oprac. Stanisław Lorentz [i in.]. Rocz.Muz.Narod.Warsz. 1991 t.35 s.311-318.
Kalinowski Lech Jan Białostocki 1921-1988. [Nekr.] Rocz.Hist.Szt. 1992 t.19 s.5-11.
In memoriam Jan Białostocki. Rocz.Muz.Narod.Warsz. 1991 t.35 Warszawa 1992 s.5-128,portr.
Kalinowski Lech Jan Białostocki. Rocz.Hist.Szt. 1992 T.19 s.5-11.
Poprzęcka Maria, Mossakowski Stanisław. Profesor Jan Białostocki: 14.VIII.1921-25.XI.1988. Biul.Hist.Szt. 1997 nr 3/4 s.173-176.
Jan Białostocki. Nowi członkowie krajowi PAN. Nauka Polska 1977 nr 7 s.83-84.
Majewski Paweł Jan Białostocki. Od stylu do kultury [w:] Kulturologia polska XX wieku. [1], A-K / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 51-55.
Majewski Paweł Nota biograficzna [w:] Kulturologia polska XX wieku. [1], A-K / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 55-56.

Bibliografie

Wyganowska Wanda Bibliografia prac Jana Białostockiego [za lata 1938-1981]. [W:] Ars auro prior. Studia Joanni Białostocki sexagenario dicata. Warszawa 1981 s.757-763.
Wyganowska Wanda Bibliografia prac Jana Białostockiego. Rocz.Muz.Narod.Warsz. 1991 t.35 s.311-318.
Majewski Paweł Nota bibliograficzna [w:] Kulturologia polska XX wieku. [1], A-K / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 s. 74-75.