Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Eleazar Byk
Data i miejsce urodzenia   1881-06-07 Lwów
Data i miejsce śmierci   1924-01-18
Tytuł naukowy/specjalność   Doktor praw, radca skarbu, historyk sztuki, członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Lwowie, członek wielu towarzystw o charakterze filantropijnym,

Biogramy

Byk Eleazar [w:] Almanach żydowski: zawierający szereg artykułów wybitnych literatów, polityków i publicystów oraz życiorysy czołowych postaci Małopolski Wschodniej / wyd. przez Hermana Stachla; [oprac.:] Majer Bałaban [et al.]. Lwów etc.: Kultura i sztuka, [1937], s. 234-235, fot.

Bibliografie