Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Krystyna Furtak
Data i miejsce urodzenia   1956-00-00 Lubartów
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   historyk sztuki, plastyczka, poetka,
Odsyłacze   pseud.: Amica, aut. Soroka Paweł, Łukomski Stanisław Andrzej,

Biogramy

Krystyna Furtak-"Amica" [Biogr.] [w:] Księga Poetów, Księga Przyjaciół. Almanach Biograficzny'98. Red.Marian Adam Kasprzyk. Szczecin 1998 Ofic.Wyd."MAK" s.58-59,fot.
Dymek Stanisław, Soroka Paweł Furtak Krystyna, pseud.Amica. Mały słownik biograficzny RSTK. [w:] W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów. Warszawa 2010 Komograf s.152.
Krystyna Furtak [w:] Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich: poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013 / Stanisław Andrzej Łukomski. - Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Wydawnictwo LiberDuo, 2013. - (Biblioteka Pisarzy Lubelszczyzny) s. 43-45, fot.

Bibliografie