Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Roman Włodzimierz Aftanazy
Data i miejsce urodzenia   1914-04-02 Morszyn, k. Stryja
Data i miejsce śmierci   2004-06-07 Wrocław
Tytuł naukowy/specjalność   historyk sztuki, bibliotekarz, dokumentalista, kustosz biblioteczny,
Odsyłacze   red. Lipman Irena,

Biogramy

Aftanazy Roman Włodzimierz [Biogr.] [w:] Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa 2001 s.192.
Epsztein Tadeusz Wspomnienie o Romanie Aftanazym (1914-2004). Stud.z Dziej.Ros.Eur.Śr. 2005 T.40 s.354-357.
Juzwenko Adolf Roman Aftanazy (2 IV 1924-7 VI 2004): kustosz kulturowego dziedzictwa polskiej arystokracji kresowej. Śl.Kwart.Hist.Sobótka 2004 R.59 nr4 s,655-656.
Baranowski Andrzej Józef Roman Aftanazy (1914-2004). Biul.Hist.Szt. 2004 R.66 nr 3/4 s.427-429.
Baranowski Andrzej Józef Roman Aftanazy (1914-2004). Prz.Wsch. 2004 T.9 z.3 s.763-766.
Tyszkiewicz Jakub Roman Aftanazy-wrocławski strażnik kresowej pamięci. [w:] Wybitni wrocławianie. Niezwykłe miasto-niezwykli ludzie, pod red.Ireny Lipman [et al.]. Wrocław 2011 s.115-122,fot.2. Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne.
Zyman Edward Roman Aftanazay [W:] Scalić oddalone: Fundacja Władysława i Nelli Turzyńskich: (1988-2008)/Edward Zyman.-Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2008, s. 73074, fot.

Bibliografie