Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Andrzej Fischinger
Data i miejsce urodzenia   1928-04-29 Kraków
Data i miejsce śmierci   2005-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Dr, historyk sztuki, kustosz muzealny, konserwator zabytków sztuki, wicedyrektor Państ.Zbior.Sztuki,

Biogramy

Kietlińska Aleksandra "Portret w biurowym pokoju" [Andrzej Fischinger]. [W:] Festina Lente. Prace w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1998 Stow.Hist.Szt.Oddz.Krak.Zamek Król.na Wawelu s.25-27,fot.
Ostrowski Jan K. Andreas Fischinger septuagenarius [Andrzej Fischinger]. [Biogr.] [W:] Festina Lente. Prace w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1998 Stow.Hist.Szt.Oddz.Krak.Zamek Król.na Wawelu s.21-24.
Baranowski Jerzy Andrzej Fischinger (1928-2005). Barok 2005 [R.] 12 nr 2 s.237-239.
Baranowski Jerzy Andrzej Fischinger 1928-2005. Ochrona Zabytków 2005 nr 2 s.95-96,streszcz.w j.ang.
Ostrowski Jan K. Andrzej Fischinger 1928-2005. Rocz.Krak. 2006 T.72 s.213-214.
Kuczman Kazimierz Andrzej Fischinger (1928-2005). Fol.Hist.Art. 2005 Ser.Nowa T.10 s.177-183.
Nowacki Dariusz Andrzej Fischinger (1928-2005)-badacz zabytków złotnictwa. Studia Waweliana 2007 T.13 s.177-85.
Ostrowski Jan 55 lat na Wawelu... Kraków: miesięcznik społeczno-kulturalny 2015 nr 6 s. 62-63, fot.

Bibliografie

Spis publikacji dr Andrzeja Fischingera. [w:] Festina Lente. Prace w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1998 Stow.Hist.Szt.Oddz.Krak.Zammek Król.na Wawelu s.9-14.
Zestawienie ważniejszych prac konserwatorskich i remontowych wykonanych w obiektach Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1990-1996, pod kierunkiem konserwatora zabytków wzgórza Wawelskiego Dr Andrzeja Fischingera. [w:] Festina Lente. Prace w siedemdziesi
Nowacki Dariusz Bibliografia prac Andrzeja Fischingera. Studia Waweliana 2007 T.13 s.182-185.