Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Zofia Ameisenowa
Data i miejsce urodzenia   1897-05-31 Nowy Sącz
Data i miejsce śmierci   1967-12-25 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prof.dr hab.UJ, historyk sztuki, kustosz biblioteczny, pracownik BJ, pracownik UJ,
Odsyłacze   aut.: Korajska Stanisława, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz,

Biogramy

Prof.dr Zofia Ameisenowa [Nekr.] Prz.Bibliot. 1967 z.3/4 s.301.
Zofia Ameisenowa (1897-1967). Rocz.Liter. 1967 s. 596-597.
Berbelicki Władysław Zofia Ameisenowa (31.V.1897-25.XII.1967). Kron.UJ 1967/68 [wyd.:] 1971 s.95-96.
Mossakowski Stanisław Zofia Ameisenowa (1897-1967) [Nekr.] Biul.Hist.Szt. 1968 nr 2 s. 236-238,il.
Mossakowski Stanisław Czterdziestolecie działalności naukowej prof.Zofii Ameisenowej. Biul.BJ 1966 [druk.:] 1968 R.18 nr 1 s.5-9.
Zarębski Ignacy Zofia Ameisenowa 1897-1967. [Nekr.]. Kwart.Hist.Nauk.i Tech. 1968 R.13 nr 3 s.651-656,il.
Berbelicki Władysław Zofia Ameisenowa (1897-1967). [Nekr.] Rocz.Bibliot. 1969 z.3/4 s.809-810.
Ciechanowska Zofia, Korajska Stanisława Zofia Ameisenowa (1897-1967). [Nekr.]. Biul.BJ 1969 nr 1/2 s. 141-146,il.
Rostworowski Marek Doktor Zofia Ameisenowa. Tyg.Powsz. 1970 nr 51/52 s.7.
Kalinowski Lech Zofia Ameisenowa 1897-1967. Fol.Hist.Art. 1971 t.6/7 s.275-287,il.
Schmidt Gerhard In memoriam Zofia Ameisenowa. Wien 1971 s.7-48,tabl.5; Nadb.: Wiener Jahrbuch Kunstgeschichte.1971.
Tadeusiewicz Hanna Ameisenowa Zofia [Biogr.] [W:] Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972 PWN s.8-9,bibliogr.
Mordawski Zbigniew Zofia Ameisenowa (1897-1967). Rocz.Sądec. 1999 T.27 s.364.
Hordyński Piotr Zofia Ameisenowa-uczona i bibliotekarz. [w:] Kustosze zbiorów specjalnych. Red. Janina Cygańska [i in.]. Warszawa 2004 Wyd.SBP s.64-74,fot.,wybr.mater.biogr. Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych (8).
Pietrzyk ZdzisławZofia Ameisenowa Zofia Ameisenowa [w:] Uczeni Żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. naukowa i wstęp Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 s. 69-75, fot.
Ewa Furgał Zofia Ameisenowa [w:] Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 1 / pod red. Ewy Furgał. - Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013, s. 147-156

Bibliografie

Ameisenowa Zofia. Bibliografia. Rocz.Liter. 1967 s.597.
Korajska Stanisława Bibliografia prac Zofii Ameisenowej. Biul.BJ 1966 R.18 [druk.:] 1968 s.10-17.
Zofia Ameisenowa. Wykaz prac...z zakresu historii nauki lub wiążących się z tą historią. Kwart.Hist.Nauk.i Tech. 1968 nr 3 s.651-656,il.