Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Stanisław Beniuszys
Data i miejsce urodzenia   1906-00-00
Data i miejsce śmierci   2005-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   geolog,

Biogramy

Rzymkowski Stanisław Stanisław Beniuszys [w:] Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 1, A-J / pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018 s. 112-113.

Bibliografie