Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Józef Babicz
Data i miejsce urodzenia   1926-03-03
Data i miejsce śmierci   2005-08-28
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., historyk,
Odsyłacze   aut.: Kozłowska Dorota, red. Dobroński Adam Cz.,

Biogramy

Ostrowski Jerzy Profesor dr hab.Józef Babicz 3 III 1926 - 28 VIII 2005. Pol.Prz.Kartogr. 2005 T.37 nr 4 s.337-341.
Grębecka Wanda, Kozłowska Dorota. Wspomnienie o prof.dr hab.Józefie Babiczu (1926-2005). Stud.Łomż. 2005 T.16 s.345-350.
Koziowska Dorota Pierwszy Prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im.Wagów [Józef Babicz]. [Biogr.] [w:] Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego, red.Adam Cz.Dobroński. Łomża 2008 Łomż.Tow.Nauk.im.Wagów s.147-154,bibliografia prac.
Jackowski Antoni Józef Babicz [w:] Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 1, A-J / pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018 s. 66-67.

Bibliografie

Ostrowski Jerzy Bibliografia prac Józefa Babicza. Pol.Prz.Kartogr. 2005 T.37 nr 4 s.338-341.