Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Stanisław Skorupka
Data i miejsce urodzenia   0000-00-00
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   nauczyciel, działacz ruchu ludowego, członek Polskieo Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie,

Biogramy

Tyszkiewicz Jan Stanisław Skorupka - wójt gminy Wawer (1939-1944) [w:] Państwo, demokracja, chłopi : studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.): tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej / pod redakcją Stefana Józefa Pastuszki i Joanny Sztejnbis-Zdyb; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Kielcach, Fundacja Wspierania Młodzieży Wiejskiej. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016 s. 309-318.

Bibliografie