Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Bronisława Fastowiec
Data i miejsce urodzenia   1937-08-20
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Poetka,
Odsyłacze   Łukomski Stanisław Andrzej,

Biogramy

Bronisława Fastowiec [w:] Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich: poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013 / Stanisław Andrzej Łukomski. - Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Wydawnictwo LiberDuo, 2013. - (Biblioteka Pisarzy Lubelszczyzny) s. 39-40, fot.

Bibliografie