Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Stefan Kozak
Data i miejsce urodzenia   1937-08-11
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., filolog, ukrainista, dr honoris causa,
Odsyłacze   red.: Kawecka Mirosława,

Biogramy

Kawecka Mirosława Profesor Stefan Kozak-wybitny ukrainista polski [w:] W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane prof.Stefanowi Kozakowi w 70.rocznicę urodzin, red.Mirosława Kawecka, Albert Nowacki, L.Puszak. Lublin 2008 s.[7]-16, fot. sygn.BJ B 4

Bibliografie

Nowacki Albert Bibliografia prac naukowych prof.Stefana Kozaka. [w:] W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykow.prof.Stefanowi kozakowi w 70 rocz.urodz....Lublin 2008 s.[17]-44. sygn.BJ B 429285 II