Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

1 2 3 4 ... 7
Kuźmiński, Krzysztof Antoni
Leszek, Jerzy
Motyka, Jan
Wasiutynski, Jeremi Maria Franciszek
Adwent, Filip
Agatowski, Tomasz
Amsterdamski, Stefan
Anasiewicz, Leonard
Andrzejewska, Halina
Antkiewicz, Aleksy
Babicz, Józef
Baksalary, Jerzy K.
Banach, Jerzy
Banaszkiewicz, Mieczysław
Barski, Marian
Bejze, Bohdan
Beksiński, Zdzisław
Beniuszys, Stanisław
Bereska, Henryk
Biernawska, Irena
Błażewicz, Janina
Bogdał, Józef
Bogdany-Popielowa, Wanda
Bolduan, Tadeusz
Bołtowicz, Danuta
Brzozowski, Andrzej
Buchalczyk, Tadeusz
Buczyński, Mieczysław
Bukowiecki, Lew Leon
Bukowski, Janusz
Bunsch, Adam
Burzec, Henryk
Chróścielewski, Tadeusz
Chrząstowski, Roman
Czarnecka, Maria Fryderyka
Czerska, Danuta
Czuchaj, Eugeniusz
Czyż, Henryk
Czyż, Jerzy Zygmunt
dackiewicz, Jadwiga
Dąmbska, Maria
Dembowski, Zdzisław
Dłotko, Tadeusz
Dłubak, Zbigniew
Dobrowolski, Zbigniew
Dobrzycka, Anna
Dunin-Borkowski, Stanisław
Durak, Adam
Dyl, Janusz
Dzierżek, Stefan
1 2 3 4 ... 7

Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Składa się z rekordów dotyczących ok. 47 350 osób (stan na kwiecień 2019 r.). Każdy rekord zawiera:

  • nazwisko i imię (imiona) opisywanej osoby,
  • daty oraz miejsca jej urodzenia i śmierci (o ile były podane w opisie bibliograficznym biogramu czy nekrologu),
  • rodzaj uprawianej przez nią działalności czy zawód (o ile podany)
  • pełnioną funkcję (o ile podana),
  • tytuły naukowe (o ile podane),
  • opisy bibliograficzne biogramów,
  • opisy bibliograficzne bibliografii osobowych

Baza ta nie jest pełnotekstowa, po odnalezieniu potrzebnych informacji o materiałach do biografii danej osoby, należy szukać wymienionych tytułów czasopism lub wydawnictw zbiorowych w odpowiednich katalogach.

Zakresem czasowym baza obejmuje głównie publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r.
Wszelkie pytania i uwagi odnośnie bazy prosimy kierować na adres Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ: oinka@uj.edu.pl

Baza Biogramów powstała w Bibliotece Jagiellońskiej na podstawie gromadzonych od lat kartotek osobowych. Początkowo była dostępna na jednym komputerze, od r. 2006 - w sieci komputerów Biblioteki Jagiellońskiej, a od kwietnia 2009 r. może z niej korzystać każdy użytkownik Internetu. Koncepcję bazy z wykorzystaniem oprogramowania Micro CDS/ISIS stworzyła mgr Maria Bystrowska w r. 1992. Wprowadzaniem danych od r. 1993 do marca 2013 r. zajmowała się mgr Krystyna Bielawska, kustosz dyplomowany, przy współudziale koleżanek i kolegów z Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów. Program do obsługi bazy w Internecie stworzył Kacper Harabasz. Korekty programu oraz nowy interfejs bazy na portalu  BJ wykonał Łukasz Głowacki.  Źródła, wykorzystane do wyszukiwania biogramów i bibliografii osobowych  zmieniały się wraz ze zmianami w dostępności do informacji o osobach w sieci. W ostatnich latach skupiliśmy się na takich informacjach, do których trudno dotrzeć poprzez inne dostępne w sieci bazy (np. zrezygnowaliśmy z powielania informacji dostępnych w bazach Biblioteki Narodowej), a w zamian za to zaczęliśmy przeglądać nowości napływające do Biblioteki Jagiellońskiej. Wyciągamy w ten sposób biografie i bibliografie osobowe zamieszczone w rozdziałach książek – czyli udostępniamy informacje, do których nie można dotrzeć poprzez indeksy osobowe lub przedmiotowe innych baz obecnych w Internecie.

Dla naszych użytkowników stworzyliśmy spis Ogólnodostępne bazy i informatory polskie w którym m.in. podajemy listę: Bazy biograficzno-bibliograficzne, o które można rozszerzyć poszukiwania dotyczące informacji o osobach, jeżeli osoby te nie występują w Bazie Biogramów.

Uzupełnieniem niniejszej bazy online jest kartoteka, dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ. Obejmuje ona nekrologi zamieszczone w kilku wybranych dziennikach krakowskich z lat 1918-1939 oraz nekrologi osób żyjących w wieku XIX.

Artykuł p. Krystyny Bielawskiej pt.:"Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny".