Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska realizuje zadanie digitalizacji narodowego zasobu bibliotecznego w swoich zbiorach w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015r. pt. "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego"

Etap I

Termin realizacji: 03-11.2013

Wartość projektu : 248 344,00 zł

Przedmiotem projektu jest ochrona i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych, a także rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury poprzez digitalizację unikatowych zasobów i rozbudowę Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Realizacja zadania umożliwi ochronę XIX- i XX-wiecznych czasopism, zagrożonych całkowitą degradacją (w tym zabezpieczenie 300 jedynych w Polsce tytułów czasopism). Ponadto, w ramach projektu zaplanowano publikację cennych zbiorów specjalnych, należących do Narodowe Zasobu Bibliotecznego, w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do źródeł naukowych oraz wsparcie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Polski.

Więcej informacji oraz zbiory objęte projektem znajdują się tutaj:  "Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej - etap I"

Etap II

Termin realizacji: 03-11.2015

Wartość projektu: 309 161,76 zł

Przedmiotem zadania jest zabezpieczenie i upublicznienie zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej poprzez konserwację zachowawczą, digitalizację i szerokie udostępnienie w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, prowadzące do rozwoju narodowych zasobów cyfrowych w dziedzinie nauki i kultury. Projektem został objęty należący do Narodowego Zasobu Bibliotecznego wyjątkowy zbiór 48 tytułów polskich czasopism starodrucznych XVII-XVIII w., 52 tytuły obcych czasopism starodrucznych XVII- XVIII w. wydanych na ziemiach polskich oraz 68 tytułów reprezentatywnego wyboru polskich druków zwartych z XVIII wieku.

Więcej informacji oraz zbiory objęte projektem znajdują się  tutaj: http: "Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej - etap II"