Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet

Etap I

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Termin realizacji: 10.2010 - 09.2013

Wartość projektu: 2 570 371,22 zł

Projekt obejmował digitalizację zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w celu ich zabezpieczenia, a także utrwalenia i udostępnienia szerszemu odbiorcy. W ramach projektu zabezpieczono, zdigitalizowano, a następnie udostępniono w postaci cyfrowej 2500 unikalnych w skali kraju woluminów druków (m.in.: „Dziennik Kijowski", „Kurier Lwowski", „Kurier Polski", „Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego", „Gazeta Muzyczna", broszury muzyczne z XIX i pierwszej połowy XX wieku).

Większość tych zbiorów podlega ciągłemu i nieodwracalnemu procesowi niszczenia spowodowanego m.in. rozpadem kwaśnego papieru — digitalizacja uchroniła je przed całkowitą utratą, a jednocześnie umożliwiła nieograniczony dostęp do nich w sieci Internet.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj: Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I