Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Danych Badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK

6 marca 2023 r. w Bibliotece Jagiellońskiej (BJ) miała miejsce uroczysta inauguracja Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK. Uruchomienie Repozytorium ogłosili prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor UJ ds. badań naukowych prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, a także prorektor ds. nauki AGH prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń oraz Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ i Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych dr Leszek Szafrański.

RODBUK powstało w ramach współpracy 6 uczelni krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Jest to pierwsze w Polsce repozytorium, które przyjęło rozproszony model działania. Każda uczelnia biorąca udział w projekcie administruje własną instancją systemu, a wszystkie zasoby danych badawczych widoczne są dla użytkowników we wspólnym agregatorze https://rodbuk.pl

Wspierając politykę open science RODBUK umożliwia pracownikom naukowym, doktorantom i studentom realizującym projekty badawcze deponowanie, archiwizację i udostępnianie danych z różnych dyscyplin i w różnych formatach. Każdy zbiór danych, który zostanie umieszczony w repozytorium będzie miał automatycznie przypisany identyfikator DOI. Korzystanie z RODBUK dla użytkowników będzie w pełni bezpłatne.

W BJ powstał Zespół ds. danych badawczych na UJ, w skład którego wchodzi Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych dr Leszek Szafrański oraz pracownicy Oddziału Zbiorów Cyfrowych Małgorzata Galik (malgorzata.galik@uj.edu.pl) i Joanna Konik (joanna.konik@uj.edu.pl). Zadaniem zespołu jest wspieranie społeczności akademickiej Uniwersytetu m.in. w deponowaniu i archiwizowaniu danych badawczych w RODBUK.

Więcej informacji o Zespole znjduje się na stronie Dane badawcze - Otwarta nauka na UJ.