Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ikonografia teatralna BJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ikonografia teatralna w Bibliotece Jagiellońskiej

W Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się bogata dokumentacja ikonograficzna związana z dziejami teatru krakowskiego. Obejmuje ona okres od końca XVIII w. do lat 80 XX w. Zbiór zawiera grafiki, rysunki i około 16.000 fotografii oraz podobną liczbę negatywów. Podstawową jego część stanowi kilka znaczących kolekcji pozyskanych dla Biblioteki Jagiellońskiej w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia.

Fotografie i rysunki (około 4500 sztuk) zostały zeskanowane i udostępnione w Bazie Ikonografii Teatralnej, która obejmuje: 

  • materiały ikonograficzne do 1939 roku, w tym kolekcję zdjęć teatralnych Wacława Szymborskiego oraz zbiór zdjęć Heleny Modrzejewskiej autorstwa Walerego Rzewuskiego i innych fotografów
  • materiały ikonograficzne po 1945 roku, w tym kolekcję Władysława Krzemińskiego i Zofii Niwińskiej oraz zdjęcia teatralnych Wojciecha Plewińskiego
  • inne materiały ikonograficzne z zasobu Biblioteki Jagiellońskiej

We wrześniu 2010 roku zakończono realizację projektu naukowego "Inwentarz naukowy ikonografii teatralnej BJ i archiwum biblioteki Teatru im. J. Słowackiego". 

Baza została udostępniona w witrynie Biblioteki Jagiellońskiej po zakończeniu projektu. Od tego czasu nie jest rozwijana, stąd nie spełnia wszystkich standardów dostępności.

Link do Bazy Ikonografii Teatralnej 
 

Fotografia sceniczna "Dziesięć portretów z Czajką w tle" na podstawie Czajki Antona Czechowa, Kraków, 1979.  Na pierwszym planie z lewej, profilem, Mieczysław Grąbka. W środku, w głębi Anna Dymna opierająca się plecami o drewniano-metalową konstrukcję, na trzecim planie Teresa Budzisz-Krzyżanowska w długiej sukni