Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reprografia i inne usługi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reprografia i inne usługi

Reprografia i inne usługi

Biblioteka Jagiellońska oferuje usługi reprograficzne, konserwatorskie i introligatorskie, dezynfekcję zbiorów, wynajmowanie pomieszczeń, możliwość filmowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem Biblioteka Jagiellońska nie realizuje zamówień na kopie (odbitki kserograficzne, skany, wydruki, pliki cyfrowe) materiałów chronionych autorskim prawem majątkowym. Może natomiast na zamówienie wykonać odpłatnie kopie materiałów, które należą do domeny publicznej (np. upłynęło 70 lat od śmierci ich autora), które udostępniane są na licencjach zezwalających na kopiowanie lub co do których zawarła odrębne odpowiednie umowy z właścicielami praw majątkowych.

Użytkownik może samodzielnie kopiować materiały udostępniane przez Bibliotekę, także z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych dostępnych w Bibliotece, pod warunkiem, że:
- ich stan zachowania oraz forma na to pozwalają (decyzję podejmuje bibliotekarz),
- w przypadku materiałów chronionych autorskim prawem majątkowym, kopiuje wyłącznie na własny użytek osobisty.

 

 • Skanery znajdują się w Czytelni Pracowników Nauki oraz w Czytelni Głównej
 • Samodzielne skanowanie jest bezpłatne
 • Skany można przesłać za pomocą poczty elektronicznej, zapisać w chmurze lub na własnym nośniku
 • Pomocą służą bibliotekarze w czytelniach.

Na zamówienia osób prywatnych i instytucji wykonywane są odpłatnie reprodukcje materiałów bibliotecznych z oryginałów i dokumentów wtórnych.

W ramach usługi reprograficznej wykonywane są następujące prace:

 • Usługi kserograficzne
 • Skanowanie
 • Wydruki z kopii cyfrowych, którymi dysponuje Biblioteka

Wszystkie skany zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej wykonywane są w kolorze. Biblioteka Jagiellońska nie wykonuje kserokopii obiektów ze zbiorów specjalnych, zbiorów zniszczonych oraz egzemplarzy będących w dużych formatach (IV i V).
Z przyczyn technicznych Biblioteka Jagiellońska zawiesza wykonywanie usług mikroflimowych do odwołania.

Usługi są odpłatne zgodnie z Cennikiem opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej.

Składanie zamówień:

Zamówienie jest realizowane po wycenie i jego opłaceniu:

 • gotówką lub kartą płatniczą – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00 w Kasie BJ
 • przelewem – na dane do przelewu przekazane wraz z wyceną (w przypadku przelewu odbiór zamówienia jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Biblioteki lub po okazaniu/przesłaniu mailem potwierdzenia przelewu)

Odbiór materiałów:

 • pocztą mailową na wskazany w zamówieniu adres mailowy
 • pocztą tradycyjną – możliwość przesłania zamówionych wydruków lub kopii kserograficznych na wskazany adres za dodatkową opłatą (koszty wysyłki pokrywa zamawiający)
 • na miejscu po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówione materiały reprograficzne odebrać można w pokoju numer 6 starego gmachu Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–14:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.

Szczegółowy Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej