Salon literacki "Jagiellonki" - promocja książki Roberta Kłosowicza "Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej"

Termin: 15.03.2018
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna w nowym gmachu, godz. 17.00, wstęp wolny
Organizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Roberta Kłosowicza
pt. "Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej".

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą: dr Joanna Mormul (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ) oraz Autor.

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około dwóch miliardów ludzi żyjących w mniej więcej czterdziestu państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją Autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region "upadły". U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

Robert Kłosowicz – dr hab., prof. UJ, historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą "Studia nad Rozwojem". Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym ośmiu prac zbiorowych.

Źródło: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3056,strona,Konteksty_dysfunkcyjnosci_panstw_Afryki_Subsaharyjskiej,katid,269.html

Data opublikowania: 19.02.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic