Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi przy sygnaturach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i oznaczenia przy sygnaturach katalogowych

A

- początek sygnatury egzemplarza archiwalnego - można zamawiać tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki, zgody udziela bibliotekarz w sali Katalogów Alfabetycznych

Albumy

- integralna część sygnatury albumów, można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Archiw.

- egzemplarz archiwizowany, można zamawiać tylko do Czytelni Pracowników Nauki

Aug.

- depozyt księgozbioru zakonu Augustianów - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków

B

- początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego - zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika

Bernstein

- egzemplarz jest częścią depozytu I. Bernsteina - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków

Bibl. Inst. / Bibl. Zakł.

- egz. był w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

B. Kat.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Druków Zwartych (dawniej: Biuro Katalogowe)- można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

BJ Austr.

- początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej, można korzystać w Czytelni Europeistycznej

BJ Cam.

- początek sygnatury egz. będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach - zamawianie przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków

Biuro Dyr.

- egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Cim.

- początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w. - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków

Czas. / Czasop.

- część sygnatury czasopisma, należy koniecznie wpisać na zamówieniu - należy zamawiać do Czytelń

Czyt. Austr.

- egz. w Bibliotece Austriackiej - można korzystać bez zamawiania w Czytelni Europeistycznej

Czyt. Dok. Audiowiz.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - nie trzeba zamawiać, można korzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Czyt. Europ.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Europeistycznej - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Europeistycznej

Czyt. Multimed.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Czyt. Nauk. / Czyt. Prac. Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Pracowników Nauki

Czyt. St. Dr.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

Dn

- początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

+ dod. w Czyt. Mm

- dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych - dodatek można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

+ dyskietka

- dodatkiem do publikacji jest dyskietka - z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Ec

- początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Ez

- początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

F

- początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Gab. ryc.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Grom. Zb. / Gromadz. Zb.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Inc. / Ink.

- początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków

Kat. Gł. / Katalog Główny

- egz. w księgozbiorze podręcznym Katalogu Kartkowego - nie trzeba zamawiać, można skożystać w sali Katalogów Alfabetycznych

kat. komp.

- pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest notowane w Katalogu Bibliotek UJ i można je zamawiać online

Kat. Rzecz.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Opracowania Przedmiotowego - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Klinika Papieru

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Kliniki Papieru - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Konserw.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Lect.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Głównej (Lectorium)

Lect. mss.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Rękopisów

Mag. Dok. Audiowiz.

- egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mag. Graf.

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Mag. Kartogr. / Mag. Oddz. Kart.

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Mag. Mikrogr.

- egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mag. Muz. / Mag. Muzycz.

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Muzycznych

Mag. Rękop.

- egz. w Magazynie Sekcji Rękopisów - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów

Mag. St. Dr. / Mag. St. Druk.

- egz. w Magazynie Sekcji Starych Druków - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków

Mc

- początek sygnatury czasopisma, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mf.

- początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Mz

- początek sygnatury książki, wydanej w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

N.p.s. / N.p.s. spec.

- nie pożycza się do domu - można zamawiać do Czytelń

ODA

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Czasop.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Ciągłych - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Dok. Audiowiz.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Dubl. / Oddz. Dubletów

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów (dawnej Sekcji Dubletów) - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. DŻS / Oddz. D.Ż.Społ.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oddz. Graf.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Oddz. Grom. Zb.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Inform.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Informacji Naukowej

Oddz. Kartogr.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Oddz. Komput.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Kons. / Konserw.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Mag. / Magaz.

- egz.  w księgozbiorze podręcznym Oddziału Magazynów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Mikrogr.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

Oddz. Muz. / Muzycz.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oddz. Opraw

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Oddz. Rękop. / Rkp

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów - nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów

Oddz. St. Druk.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

Oddz. Wyd. Rzad. / Rzadkich / OWR

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Zamawianie u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

Oprawa

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów. Jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Pf.

- adnotacja oznacza dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznych

Prac. API

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji (dawniej: Pracownia Automatyzacji Procesów Informacyjnych) - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

Rara

- druk rzadki - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Specjalnych - Druki Rara

St. Dr.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków. Nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

Udost. Zb.

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

W

- początek sygnatury egz. z tzw. Księgozbioru W - można zamówić w Katalogu Bibliotek UJ online; jeżeli ten katalog jeszcze nie notuje tego egzemplarza, zamawiać bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej

Wystawy

- egz. w pracowni organizacji wystaw - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamówić u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

ZN

- egzemplarz zniszczony - nie udostępnia się, zgodnie z par. 11, punkt 2 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"

Zs.

- od czerwca 2003 r. status książki zastrzeżonej został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów Alfabetycznyc

zob. kat. komp.

- pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że egzemplarz jest notowany w Katalogu Bibliotek UJ i można go zamawiać online