Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi przy sygnaturach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i oznaczenia przy sygnaturach katalogowych

początek sygnatury egzemplarza archiwalnego – można zamawiać tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki lub Czytelni Głównej, zgody udziela bibliotekarz w Czytelni Informacji Naukowej

integralna część sygnatury albumów, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz archiwizowany, można zamawiać tylko do Czytelni Pracowników Nauki

depozyt księgozbioru zakonu Augustianów – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego – zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika do Wypożyczalni/Czytelni Głównej/Czytelni Pracowników Nauk

egzemplarz jest częścią depozytu I. Bernsteina – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków;  jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać online do Czytelni Starych Druków

egzemplarz zaliczał się do księgozbioru podręcznego dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Katalogowania Książek (dawniej: Biuro Katalogowe) –można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej; zamawianie online przez Katalog Bibliotek UJ

początek sygnatury egzemplarza będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej – Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach – zamawianie online przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

początek sygnatury egzemplarza użytkowego czasopisma – zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika do Wypożyczalni/Czytelni Głównej/Czytelni Pracowników Nauki

początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w. – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

część sygnatury czasopisma, należy koniecznie wpisać na zamówieniu; zamawianie wyłącznie do Czytelń

egzemplarz w Bibliotece Austriackiej; zamawianie online przez Katalog Bibliotek UJ

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki – nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków – nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych – dodatek można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

dodatkiem do publikacji jest dyskietka – z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

początek sygnatury egzemplarza użytkowego gazety – zamawianie do Czytelni Głównej

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

egzemplarz znajduje się w sali Katalogów, tam można z niego skorzystać

pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest notowane w Katalogu Bibliotek UJ i należy je zamawiać online

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Katalogowania Książek – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemparz w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) – nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Głównej (Lectorium)

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) – nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Rękopisów

egzemplarz w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

egzemplarz w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

egzemplarz w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Rękopisów

egzemplarz w Magazynie Sekcji Rękopisów – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów

egzemplarz w Magazynie Sekcji Starych Druków – zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

początek sygnatury czasopisma, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

początek sygnatury książki, wydanej w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Informacji Naukowej

nie pożycza się do domu – można zamawiać do Czytelń

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Czasopism – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków  

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków  

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej – nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Informacji Naukowej

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Rękopisów

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów – nie trzeba zamawiać, można korzystać w Czytelni Rękopisów

egzemparz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków – nie trzeba zamawiać, można korzystać w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Zamawianie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów. Jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

adnotacja oznacza dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w Czytelni Informacji Naukowej

druk rzadki – można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków. Nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów – jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

początek sygnatury egz. z tzw. Księgozbioru W – zamawianie online w Katalogu Bibliotek UJ

egzemplarz zniszczony – nie udostępnia się, zgodnie z par. 8, punkt 5 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"

od czerwca 2003 r. status książki zastrzeżonej został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w Czytelni Informacji Naukowej

pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że egzemplarz jest notowany w Katalogu Bibliotek UJ i należy go zamawiać online