Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i uwagi przy sygnaturach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skróty i oznaczenia przy sygnaturach katalogowych

- początek sygnatury egzemplarza archiwalnego - można zamawiać tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki lub Czytelni Głównej, zgody udziela bibliotekarz w sali Katalogów 

- integralna część sygnatury albumów, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egzemplarz archiwizowany, można zamawiać tylko do Czytelni Pracowników Nauki

- depozyt księgozbioru zakonu Augustianów - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

- początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego - zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika

- egzemplarz jest częścią depozytu I. Bernsteina - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków;  jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

- egz. był w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Katalogowania Książek (dawniej: Biuro Katalogowe)- można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- początek sygnatury dzieła z Biblioteki Austriackiej; zamawianie przez komputerowy Katalog Bibliotek UJ

- początek sygnatury egz. będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach - zamawianie przez Katalog Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków

- egzemplarz w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- początek sygnatury egzemplarza użytkowego czasopisma – zamawianie w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika

- początek sygnatury starych druków poloników z XVI w. oraz cennych druków poloników z XVII w. - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków; jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

- część sygnatury czasopisma, należy koniecznie wpisać na zamówieniu; zamawianie wyłącznie do Czytelń

- egz. w Bibliotece Austriackiej; zamawianie przez komputerowy Katalog Bibliotek UJ

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

- początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- dodatek do publikacji udostępniany jest w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych - dodatek można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- dodatkiem do publikacji jest dyskietka - z dyskietki można skorzystać w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury egzemplarza użytkowego gazety – zamawianie do Czytelni Głównej

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- początek sygnatury druków z XV w. wydanych do 1500 r. włącznie - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków;  jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

- egz. znajduje się w sali Katalogów, tam można z niego skorzystać

- pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że dzieło jest notowane w Katalogu Bibliotek UJ i należy je zamawiać online

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Katalogowania Książek - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Głównej (Lectorium)

- egz. w księgozbiorze podręcznym Czytelni Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Rękopisów

- egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egz. w Magazynie Oddziału Zbiorów Cyfrowych - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- egz. w Magazynie Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Rękopisów

- egz. w Magazynie Sekcji Rękopisów - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów

- egz. w Magazynie Sekcji Starych Druków - zamawianie u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków;  jeśli egzemplarz jest notowany w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ, należy go zamawiać poprzez ten katalog do Czytelni Starych Druków

- początek sygnatury czasopisma, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury mikrofilmu lub mikrofiszy - można zamawiać bezpośrednio u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- początek sygnatury książki, wydanej w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych

- nie pożycza się do domu - można zamawiać do Czytelń

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Czasopism - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków  

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków  

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Informacji Naukowej - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Informacji Naukowej

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Zbiorów Muzycznych - można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Rękopisów

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Rękopisów - nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków - nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Zamawianie u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenie Zbiorów. Jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- adnotacja oznacza dzieło poufne; od grudnia 2003 r. taki status książki został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów

- druk rzadki - można zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków

- egz. w księgozbiorze podręcznym Sekcji Starych Druków. Nie trzeba zamawiać, można skorzystać w Czytelni Starych Druków

- egz. w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej - jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, można zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki

- początek sygnatury egz. z tzw. Księgozbioru W - zamawianie poprzez komputerowy Katalog Bibliotek UJ

- egzemplarz zniszczony - nie udostępnia się, zgodnie z par. 8, punkt 5 "Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej"

- od czerwca 2003 r. status książki zastrzeżonej został zniesiony, w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej, proszę zgłosić to dyżurnemu w sali Katalogów 

- pieczątka na karcie katalogowej oznaczająca, że egzemplarz jest notowany w Katalogu Bibliotek UJ i należy go zamawiać online