Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

W katalogu online rejestrowane są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej CM oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ. Informacje o dostępności egzemplarzy nienotowanych w Katalogu online można uzyskać w poszczególnych bibliotekach.

Przejdź do Katalogu Bibliotek UJ

 

Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej:

 • wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r.
 • zagraniczne – wydane po 1993 r.
 • wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze
 • stare druki - w wyborze (pozostałe stare druki - zamawianie tradycyjne - Katalog druków do 1949 r., tzw. Katalog Stary - dostępny online)
 • dokumenty ikonograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • dokumenty kartograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • druki muzyczne – te, które wpłynęły do BJ po 2003 r.
 • dokumenty życia społecznego – w wyborze po 1945 r.
 • normy – wydane po 2009 r.
 • niemuzyczne nagrania dźwiękowe – wydane po 2003 r.
 • dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.
 • filmy – wydane po 2003 r.

UWAGA: Katalog Bibliotek UJ jest jedynym źródłem informacji o drukach zwartych, które wpłynęły do BJ po roku 2007, niezależnie od daty ich wydania.

Zbiory sieci bibliotek Collegium Medicum:

 • wszystkie wydawnictwa książkowe wydane po 1998 r. znajdujące się w Bibliotece Medycznej UJ CM (wcześniejsze wydania w wyborze)
 • wszystkie książki z bieżącego wpływu (po 2004 r.) dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM oraz w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr i zakładów
 • referencyjny zasób literatury znajdujący się w Czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM
 • całość księgozbioru dydaktycznego (wieloegzemplarzowe skrypty i podręczniki)
 • prace doktorskie i habilitacyjne obronione w UJ CM
 • kolekcje medycznych druków XIX w. oraz wydanych w latach 1901-1945 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Medycznej UJ CM
 • kolekcje czasopism polskich i zagranicznych (w wyborze)
 • kolekcje dokumentów elektronicznych (w wyborze)
 • książki elektroniczne polskie i zagraniczne, posadowione na platformach, dostępne w sieci uczelnianej UJ CM

Zbiory bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ:

 • wszystkie nabytki, które wpłynęły do danej biblioteki od roku kiedy biblioteka przystąpiła do współpracy
 • wydawnictwa wcześniejsze katalogowane w zależności od potrzeb i możliwości.

Katalog Bibliotek UJ od początku zaprojektowany został jako centralny katalog księgozbiorów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy sukcesywnie przystępowały kolejne biblioteki wydziałowe i instytutowe:

 • Biblioteka Jagiellońska KR U - od 1994
 • Biblioteka Instytutu Fizyki KR U/28 - od 1995
 • Biblioteka Wydziału Filologicznego - od 2015, powstała z połączenia bibliotek:

Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej KR U/21 - od 1996

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej KR U/69 - od 1997

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej KR U/19 - od 1997

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej KR U/68 - od 1999

Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej KR U/65 - od 2000

Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej KR U/17 - od 2003

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej KR U/63 - od 2006

Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową KR U/77 - od 2007

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej KR U/84 - od 2008

Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego KR U/22 - od 2010

 • Biblioteka Polonistyki KR U/66 - od 1996
 • Wydziałowa Biblioteka Prawnicza KR U/16 - od 1996
 • Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum KR U/42 - od 1999
 • Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii KR U/61 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych KR U/39 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Archeologii KR U/55 - od 2000
 • Wydziałowa Biblioteka Chemii KR U/36 - od 2000
 • Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego KR U/30 - od 2001
 • Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych KR U/4 - od 2001
 • Biblioteka Instytutu Filozofii KR U/47 - od 2002
 • Biblioteka Instytutu Historii KR U/56 - od 2002
 • Biblioteka Katedry Amerykanistyki KR U/14 - od 2004
 • Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej KR U/70 - od 2005
 • Biblioteka Instytutu Socjologii KR U/53 od 2005
 • Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej KR U/46 od 2006. Zgodnie z Zarz. nr 60 Rektora UJ z 2.11.2005 r. powstała z połączenia bibliotek (między innymi):

Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania (KR U/46 od 1997, KR U/38 od 2003)

Biblioteka Inst. Prawa Własności Intelektualnej (KR U/41 od 1999, KR U/46 od 2007, od 2012 włączona w strukturę Wydziałowej Biblioteki Prawniczej - KR U/16)

Biblioteka Instytutu Psychologii Stosowanej (od 2006)

Biblioteka Instytutu Studiów Regionalnych (KR U/13 od 2003, KR U/46 od 2009) - od 2014 -  odrębna jednostka Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych (KR U/13)

 • Biblioteka Nauk Przyrodniczych  KR U/75 od 2006. Zgodnie z Zarz. nr 54 Rektora UJ z 15.07.2004 bibliotekę tworzą:

Biblioteka Wydziału Biotechnologii (KR U/32, od 1996)

Księgozbiór INoŚ wydzielony z Biblioteki Inst. Zool. (KR U/35)

Księgozbiór Inst. Zool. (KR U/35 od 1996)

Biblioteka Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej (KR U/33, od 1999)

Biblioteka Instytutu Botaniki KR U/31 - od 1999

 • Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
 • (biblioteka wydzielona z byłej Biblioteki Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych) KR U/67 - od 2006
 • Biblioteka Instytutu Religioznawstwa KR U/50 - od 2006
 • Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada KR U/72 - od 2006
 • Biblioteka Instytutu Europeistyki KR U/76 - od 2007
 • Księgozbiór Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu KR U/79 - od 2007
 • Księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" KR U/78 - od 2008
 • Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki  KR U/27  - od 2008. Zgodnie z Zarz. nr 20 Rektora UJ z 2.02.2006 bibliotekę tworzą:

Biblioteka Instytutu Matematyki (KR U/27 - od 1995)

Biblioteka Instytutu Informatyki (KR U/29 - od 1994)

 • Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu KR U/80 - od 2009
 • Biblioteka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/81 - od 2010
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/37 - od 2011
 • Biblioteka Instytutu Pedagogiki KR U/48 - od 2011
 • Biblioteka Instytutu Judaistyki KR U/40 - od 2014
 • Biblioteka Jagiellońskiego Centrum Językowego KR U/85 - od 2014
 • Biblioteka  Instytutu Nauk Geologicznych KR U/71 - od 2014

 • 1991 - Biblioteka Jagiellońska tworzy lokalną sieć internetową i rozpoczyna prace przygotowawcze do komputeryzacji.
 • 1992 - Uniwersytet Jagielloński podpisuje kontrakt z firmą VTLS Inc. z Blacksburg, Virginia w USA.
 • 1993 - Biblioteka Jagiellońska kupuje amerykański zintegrowany system biblioteczny Virginia Tech Library System VTLS, uzyskując środki finansowe z fundacji A.W. Mellona i KBN.
 • 1994 - Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, równocześnie udostępniając komputerowy katalog online, początkowo przez Telnet wyłącznie w Bibliotece Jagiellońskiej na 10 stanowiskach komputerowych.
  W tym samym roku współkatalogowanie rozpoczyna również Biblioteka Instytutu Informatyki UJ.
 • 1995 - Opracowanie swoich zbiorów w Katalogu Komputerowym Zbiorów Bibliotek UJ rozpoczynają: Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Biblioteka Instytutu Matematyki. W następnych latach do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystępują kolejne biblioteki UJ.
 • 1998 - Korzystanie z katalogu komputerowego jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzenie w Wypożyczalni Miejscowej modułu rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 • 2002 - Opracowanie zbiorów odbywa się we współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
 • 2003 - Zostaje wprowadzona wersja systemu VTLS/VIRTUA.
 • 2008 - Biblioteka Jagiellońska zaprzestaje uzupełniać kartkowy Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych. Katalog online staje się jedynym źródłem informacji o drukach, które wpłynęły do Biblioteki po 2007 roku.

Rekordy bibliograficzne, rekordy haseł wzorcowych, rekordy egzemplarza, rekordy zasobu rejestrowane w Katalogu Bibliotek UJ (stan na 1 kwietnia 2019 r.)

 • bibliograficzne:  1 589 128
 • wzorcowe:  1 851 689
 • egzemplarza:  3 887 369
 • zasobu:  81 369
 • czytelnika:  230 721