Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przejdź do Katalogu Bibliotek UJ

 

Informacje o zawartości Katalogu

W katalogu online rejestrowane są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej CM oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ. Informacje o dostępności egzemplarzy nienotowanych w Katalogu online można  uzyskać w poszczególnych bibliotekach.

Co Katalog notuje

Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej:

 • wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r.
 • zagraniczne – wydane po 1993 r.
 • wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze
 • stare druki - w wyborze (pozostałe stare druki - zamawianie tradycyjne - Katalog druków do 1949 r., tzw. Katalog Stary - dostępny online)
 • dokumenty ikonograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • dokumenty kartograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • druki muzyczne – te, które wpłynęły do BJ po 2003 r.
 • dokumenty życia społecznego – w wyborze po 1945 r.
 • normy – wydane po 2009 r.
 • niemuzyczne nagrania dźwiękowe – wydane po 2003 r.
 • dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.
 • filmy – wydane po 2003 r.

UWAGA: Katalog Bibliotek UJ jest jedynym źródłem informacji o drukach zwartych, które wpłynęły do BJ po roku 2007, niezależnie od daty ich wydania.

Zbiory sieci bibliotek Collegium Medicum:

 • wszystkie wydawnictwa książkowe wydane po 1998 r. znajdujące się w Bibliotece Medycznej UJ CM (wcześniejsze wydania w wyborze)
 • wszystkie książki z bieżącego wpływu (po 2004 r.) dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM oraz w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr i zakładów
 • referencyjny zasób literatury znajdujący się w Czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM
 • całość księgozbioru dydaktycznego (wieloegzemplarzowe skrypty i podręczniki)
 • prace doktorskie i habilitacyjne obronione w UJ CM
 • kolekcje medycznych druków XIX w. oraz wydanych w latach 1901-1945 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Medycznej UJ CM
 • kolekcje czasopism polskich i zagranicznych (w wyborze)
 • kolekcje dokumentów elektronicznych (w wyborze)
 • książki elektroniczne polskie i zagraniczne, posadowione na platformach, dostępne w sieci uczelnianej UJ CM

Zbiory bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ:

 • wszystkie nabytki, które wpłynęły do danej biblioteki od roku kiedy biblioteka przystąpiła do współpracy
 • wydawnictwa wcześniejsze katalogowane w zależności od potrzeb i możliwości.

Biblioteki współtworzące Katalog Bibliotek UJ

Katalog Bibliotek UJ od początku zaprojektowany został jako centralny katalog księgozbiorów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy sukcesywnie przystępowały kolejne biblioteki wydziałowe i instytutowe:

 • Biblioteka Jagiellońska KR U - od 1994
 • Biblioteka Instytutu Fizyki KR U/28 - od 1995
 • Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej KR U/21 - od 1996
 • Biblioteka Polonistyki KR U/66 - od 1996
 • Wydziałowa Biblioteka Prawnicza KR U/16 - od 1996
 • Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej KR U/69 - od 1997
 • Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej KR U/19 - od 1997
 • Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum KR U/42 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Botaniki KR U/31 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej KR U/68 - od 1999
 • Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii KR U/61 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych KR U/39 - od 1999
 • Biblioteka Instytutu Archeologii KR U/55 - od 2000
 • Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej KR U/65 - od 2000
 • Wydziałowa Biblioteka Chemii KR U/36 - od 2000
 • Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego KR U/30 - od 2001
 • Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych KR U/4 - od 2001
 • Biblioteka Instytutu Filozofii KR U/47 - od 2002
 • Biblioteka Instytutu Historii KR U/56 - od 2002
 • Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej KR U/17 - od 2003
 • Biblioteka Katedry Amerykanistyki KR U/14 - od 2004
 • Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej KR U/70 - od 2005
 • Biblioteka Instytutu Socjologii KR U/53 od 2005
 • Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej KR U/46 od 2006. Zgodnie z Zarz. nr 60 Rektora UJ z 2.11.2005 r. powstała z połączenia (między innymi):

Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania (KR U/46 od 1997, KR U/38 od 2003)

Biblioteki Inst. Prawa Własności Intelektualnej (KR U/41 od 1999, KR U/46 od 2007, od 2012 włączona w strukturę Wydziałowej Biblioteki Prawniczej - KR U/16)

Biblioteka Instytutu Psychologii Stosowanej (od 2006)

Biblioteka Instytutu Studiów Regionalnych (KR U/13 od 2003, KR U/46 od 2009) - od 2014 -  odrębna jednostka Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych (KR U/13)

 • Biblioteka Nauk Przyrodniczych  KR U/75 od 2006. Zgodnie z Zarz. nr 54 Rektora UJ z 15.07.2004 bibliotekę tworzą:

Biblioteka Wydziału Biotechnologii (KR U/32, od 1996)

Biblioteka Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej (KR U/33, od 1999)

Księgozbiór INoŚ wydzielony z Biblioteki Inst. Zool. (KR U/35)

Księgozbiór Inst. Zool. (KR U/35 od 1996)

 • Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
 • (biblioteka wydzielona z byłej Biblioteki Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych) KR U/67 - od 2006
 • Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej KR U/63 - od 2006
 • Biblioteka Instytutu Religioznawstwa KR U/50 - od 2006
 • Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada KR U/72 - od 2006
 • Biblioteka Instytutu Europeistyki KR U/76 - od 2007
 • Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową KR U/77 - od 2007
 • Księgozbiór Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu KR U/79 - od 2007
 • Księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" KR U/78 - od 2008
 • Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej KR U/84 - od 2008
 • Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki  KR U/27  - od 2008. Zgodnie z Zarz. nr 20 Rektora UJ z 2.02.2006 bibliotekę tworzą:

Biblioteka Instytutu Matematyki (KR U/27 - od 1995)

Biblioteka Instytutu Informatyki (KR U/29 - od 1994)

 • Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu KR U/80 - od 2009
 • Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego KR U/22 - od 2010
 • Biblioteka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/81 - od 2010
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/37 - od 2011
 • Biblioteka Instytutu Pedagogiki KR U/48 - od 2011
 • Biblioteka Instytutu Judaistyki KR U/40 - od 2014
 • Biblioteka Jagiellońskiego Centrum Językowego KR U/85 - od 2014
 • Biblioteka  Instytutu Nauk Geologicznych KR U/71 - od 2014

Kalendarium

 • 1991 - Biblioteka Jagiellońska tworzy lokalną sieć internetową i rozpoczyna prace przygotowawcze do komputeryzacji.
 • 1992 - Uniwersytet Jagielloński podpisuje kontrakt z firmą VTLS Inc. z Blacksburg, Virginia w USA.
 • 1993 - Biblioteka Jagiellońska kupuje amerykański zintegrowany system biblioteczny Virginia Tech Library System VTLS, uzyskując środki finansowe z fundacji A.W. Mellona i KBN.
 • 1994 - Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, równocześnie udostępniając komputerowy katalog online, początkowo przez Telnet wyłącznie w Bibliotece Jagiellońskiej na 10 stanowiskach komputerowych.
  W tym samym roku współkatalogowanie rozpoczyna również Biblioteka Instytutu Informatyki UJ.
 • 1995 - Opracowanie swoich zbiorów w Katalogu Komputerowym Zbiorów Bibliotek UJ rozpoczynają: Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Biblioteka Instytutu Matematyki. W następnych latach do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystępują kolejne biblioteki UJ.
 • 1998 - Korzystanie z katalogu komputerowego jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzenie w Wypożyczalni Miejscowej modułu rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 • 2002 - Opracowanie zbiorów odbywa się we współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
 • 2003 - Zostaje wprowadzona wersja systemu VTLS/VIRTUA.
 • 2008 - Biblioteka Jagiellońska zaprzestaje uzupełniać kartkowy Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych. Katalog online staje się jedynym źródłem informacji o drukach, które wpłynęły do Biblioteki po 2007 roku.

Statystyka

Rekordy bibliograficzne, rekordy haseł wzorcowych, rekordy egzemplarza, rekordy zasobu rejestrowane w Katalogu Bibliotek UJ (stan na 1 kwietnia 2019 r.)

bibliograficzne:  1 589 128

wzorcowe:  1 851 689

egzemplarza:  3 887 369

zasobu:  81 369

czytelnika:  230 721