Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indeks incypitów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indeks incypitów

Zbiorczy Indeks incypitów z "Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej", t. 1-10, obejmuje sygnatury 8-1500 średniowiecznych kodeksów przechowywanych w zbiorach naszej Biblioteki.

Indeks uporządkowany jest wg alfabetu łacińskiego, na końcu przytaczanych incypitów podane są: sygnatura rękopisu oraz karta bądź strona, od której rozpoczyna się tekst.

Przejdź do Zbiorczego Indeksu incypitów


Pełne opisy rękopisów znajdują się w drukowanej wersji "Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur" Vol. 1-11 (cod. 8-1575). 

Voluminy od 1 do 10 dostępne są również w formie elektronicznej w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Wykaz linków poniżej:

(Każdy link otwiera nową zakładkę)

Vol. 1 numeros continens inde ab 8 usque ad 331 composuerunt S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan - 1980

Vol. 2 numeros continens inde ab 332 usque ad 444 composuerunt M. Kowalczyk, M. Markowski, G. Zathey, M. Zwiercan - 1982

Vol. 3 numeros continens inde ab 445 usque ad 563 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan - 1984

Vol. 4 numeros continens inde ab 564 usque ad 667 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan - 1988

Vol. 5 numeros continens inde ab 668 usque ad 771 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, M. Zwiercan - 1993

Vol. 6 numeros continens inde ab 772 usque ad 1190 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, M. Zwiercan - 1996

Vol. 7 numeros continens inde ab 1191 usque ad 1270 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2000

Vol. 8 numeros continens inde ab 1271 usque ad 1353 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2004

Vol. 9 numeros continens inde ab 1354 usque ad 1430 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2008

Vol. 10 numeros continens inde ab 1431 usque ad 1500 composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, W. Zega, M. Zwiercan - 2012

Vol. 11 numeros continens inde ab 1501 usque ad 1575 composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, A. Świeboda, R. Tatarzyński, W. Zega – 2016