Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Bibliometria jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. W ramach usług bibliometrycznych Biblioteka Jagiellońska oferuje czytelnikom szeroki zakres fachowej pomocy:
  • organizuje wykłady Ars Quaerendi Plus pt. "Wyszukiwanie cytowań publikacji naukowych"
  • oferuje konsultacje bibliometryczne, w ramach których pomagamy przy analizie bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego - analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirsha (wg SCI, Scopus i przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, Publish or Perish)
  • urządza szkolenia prowadzone przez przedstawicieli baz, które wykorzystywane są do analiz bibliometrycznych.

Bazy multidyscyplinarne prenumerowane przez UJ

Web of Science

Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED) -  od 1945

Social Sciences Citation Index (SSCI) -  od 1956

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -  od 1975

Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI - S) -  od 1990

Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI - SSH) -  od 1990

Book Citation Index– Science (BKCI-S) - od 2010

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -  od 2010

Emerging Sources Citation Index (ESCI) - od 2015

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do strony informacyjnej

Link do skróconej instrukcji

Link do strony z materiałami szkoleniowymi

 

Scopus

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA:

Link do strony z tutorialami

Serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Google Scholar

Serwis uwzględniający także cytowania dotyczące książek, szczególnie polecany przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych

Program Publish or Perish przeznaczony do pozyskiwania danych z cytowań 

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

ALERTY - tak

PREZENTACJE I SZKOLENIA: 

Link do poradnika "Jak dodac prace do Google Scholar"

Link do poradnika "Jak obliczyć index Hirscha"

Program multidyscyplinarny w wolnym dostępie

Cytowania w BazEkon

INDEX HIRSHA (H-INDEX) - tak

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Journal Citation Reports 

ranking oparty na wskaźniku IMPACT FACTOR (IF)
Baza multidyscyplinarna prenumerowana przez UJ.
 
(tzw. lista filadelfijska)
Lista multidyscyplinarna czasopism indeksowanych na platformie Web of Science.
 
(European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
Lista referencyjna z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, tworzona przez Norwegian Social Science Data Services (NSD).
 
(IC JML)
Lista multidyscyplinarna, szczególnie ważna dla nauk biologicznych i medycznych, tworzona staraniem międzynarodowej platformy naukowej Index Copernicus International.
 
Baza naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych (dostępna na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); uwzględnia dane z ww. indeksów.

Bibliography [bibliografia polskiej naukometrii]
Kulczycki Emanuel: Warsztat badacza

Sekcja Informacji Naukowej
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
oinka@uj.edu.pl
tel. +48 12 66-33-444, 663-34-61