Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ARS QUAERENDI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ars Quaerendi Plus

Logo Ars Quaerendi Plus

Ars Quaerendi Plus to wykłady na zamówienie, przeznaczone dla grup zorganizowanych.

Projekt istnieje od października 2011 r. 
 

Umożliwia zamówienie jednego z następujących wykładów:

 • Katalogi biblioteczne bez tajemnic
 • Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie
 • Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 • Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ
 • Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 • Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne
 • Strategie wyszukiwania
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny edytorstwa
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny filologii obcych
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny geografii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny geologii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny historii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny historii sztuki
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny polonistyki
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny prawa własności intelektualnej
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny socjologii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny wiedzy o teatrze
 • Wyszukiwanie cytowań publikacji naukowych
 • Wyszukiwanie piśmiennictwa naukowego i jego organizacja w programie Mendeley (zajęcia praktyczne)

UWAGA: istnieje możliwość zamówienia wykładu z dziedziny jeszcze nieuwzględnionej w wykazie.

Wykład "Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z danej dziedziny" obejmuje następujące zagadnienia:

 • trochę teorii:

podstawowe etapy pisania pracy

szukanie opisów bibliograficznych polskich książek oraz artykułów z polskich czasopism w wielodziedzinowych bibliografiach i bazach danych

szukanie opisów bibliograficznych w bibliografiach i bazach danych z danej dziedziny

sposoby szukania w bazach danych (operatory logiczne, zastępowanie znaków, cudzysłów)

interpretacja wyszukanych opisów bibliograficznych książek, artykułów z czasopism, artykułów z książek zbiorowych

ocena wartości wyszukanych materiałów (publikacji, stron internetowych)

 • trochę praktyki - wyszukiwanie publikacji na przykładowy temat z danej dziedziny - w polskich i zagranicznych bazach danych

Wykłady Ars Quaerendi Plus będą realizowane w miarę dostępności sali konferencyjnej oraz możliwości czasowych  pracowników BJ.

Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Sekcji Informacji Naukowej BJ  (e-mail: oinka@uj.edu.pl).

Aby dowiedzieć się o możliwości zamówienia innych wykładów, przejdź na podstronę Ars Quaerendi Extra