Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny Otwarcia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny otwarcia Biblioteki

Godziny otwarcia Biblioteki Jagiellońskiej od 31 sierpnia 2020 do odwołania

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek: w godz. 10.00-20.00
 • wtorek - piątek: w godz. 9.00-20.00
 • sobota: 9.00-15.30

Katalogi:

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.00-20.30; dezynfekcja 12.30-13.00, 16.30-17.00
 • sobota: w godz. 9.00-16.00; dezynfekcja 12.30-13.00

                        

Czytelnia Główna (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycznej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych):

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.00-20.30; dezynfekcja 12.00-12.30, 16.00-16.30
 • sobota: w godz. 9.00-16.00; dezynfekcja 12.00-12.30                            

kontakt: oudbj@uj.edu.pl


Czytelnia Pracowników Nauki (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycz­nej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych zamówionych przez pracowników naukowych i doktorantów):

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.00-20.30;  dezynfekcja 12.30-13.00, 16.30-17.00
 • sobota: w godz. 9.00-16.00; dezynfekcja 12.30-13.00

kontakt: oudbj@uj.edu.pl


Czytelnia Starych Druków (również korzystanie ze zbiorów graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich):

 • poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.00-14.30
 • sobota: w godz. 10.00-15.00

kontakt: stardrbj@uj.edu.pl


Czytelnia Rękopisów (również korzystanie ze zbiorów muzycznych):

 • poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.00-14.30
 • sobota: w godz. 10.00-15.00

kontakt: bjmanus@uj.edu.pl


Czytelnia Informacji Naukowej  - dostępna na życzenie
kontakt: oinka@uj.edu.pl


Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych - dostępna na życzenie
kontakt: odabj@uj.edu.pl


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - dostępna na życzenie  
​kontakt: wmbbj@uj.edu.pl


UWAGA: Zamówienia na zbiory specjalne oraz dzieła z księgozbiorów podręcznych zbiorów muzycznych, graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich prosimy składać do godz. 15.00. Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizo­wa­ne w kolejnym dniu. W soboty brak realizacji.

Obecne zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

 1. ​Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
 2. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i poruszający się po Bibliotece muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w czytelni.
 3. W czasie dezynfekcji czytelnicy proszeni są o opuszczenie pomieszczeń.
 4. W czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z czytelni.
 5. Osoby korzystające z materiałów audiowizualnych proszone są o przyniesienie własnych słuchawek.
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputerów i czytników mikrofilmów / mikrofisz dostępnych w czytelniach.
 7. Niedostępne dla czytelników pozostają komputery i infomaty w holu i na korytarzach.
 8. Punkt ksero usytuowany w Czytelni Głównej czynny będzie w godzinach otwarcia Czytelni.
 9. Wprowadza się następujące limity miejsc w czytelniach: Czytelnia Główna – 94 osoby, Czytelnia Pracowników Nauki – 15 osób, Czytelnia Rękopisów – 13 osób, Czytelnia Starych Druków – 13 osób.
 10. Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia biblioteki).
 11. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania.
 12. Wyjątkowo i do odwołania można wypożyczać dzieła wydane w Polsce po 1950 roku.
 13. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są kwarantannie.
 14. Zamówione materiały reprograficzne odebrać można w p. 6 starego gmachu od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558
 15. Tryb pracy pozostałych bibliotek sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego określany jest przez poszczególne jednostki.
 16. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.