Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki od XIX wieku

Przykładowa okładka książkiBiblioteka Jagiellońska posiada cenny księgozbiór obejmujący druki zwarte wydane od XIX do XXI wieku. Książki te pochodzą z następujących źródeł: egzemplarza obowiązkowego, kupna, wymiany i darów.

Egzemplarz obowiązkowy pojawił się w naszej Bibliotece po raz pierwszy już na początku XIX wieku. Na mocy dekretu z 2 kwietnia 1807 r. miała ona otrzymywać wszystkie druki z terenu Galicji Zachodniej, ale dzięki dobrej woli i patriotyzmowi wydawców, drukarzy i autorów oraz zapobiegliwości ówczesnych dyrektorów wpływały do niej dzieła polskie bez względu na miejsce wydania.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obowiązek dostarczania wydawnictw rozszerzono na całe terytorium państwa. Zgodnie z Ustawą z 1932 r. wydawnictwa te wpływały do Biblioteki w jednym egzemplarzu. Ten stan rzeczy zmieniła Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. i zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. Od tej pory Biblioteka Jagiellońska otrzymuje wszystkie wydawnictwa opublikowane w Polsce w dwóch egzemplarzach (jeżeli nakład przekracza  100 egzemplarzy) i zobowiązana jest do archiwizowania jednego z nich.

Cechą charakterystyczną księgozbioru Biblioteki jest szeroko reprezentowany zbiór książek z zakresu nauk humanistycznych. Główny trzon zbiorów stanowi historia, literatura, filozofia i pedagogika. Licznie reprezentowane są dzieła z dziedziny prawa, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny oraz techniki.

Biblioteka może się również szczycić bogatym zbiorem poloników zagranicznych, na bieżąco uzupełnianym drogą darów, kupna i wymiany.

Dostępność cyfrowa

Zbiory podlegają procesowi cyfryzacji, a efekty wykonywanej pracy prezentowane są w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Link do dostępnej cyfrowo kolekcji książek wydanych w XIX-XXI wieku  

Link do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

 

 

 

Zobacz galerię zdjęć